Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatie voor erkende opleidingscentra technici stookolietanks

Informatie voor erkende opleidingscentra technici stookolietanks

Erkende opleidingscentra voor ‘technici stookolietanks’ of stookolietechnici organiseren de opleiding en het examen voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid en bijscholing voor de controle en het onderhoud van stookolietanks.

Download hier de overzichtslijst met erkende opleidingscentra voor ‘technici stookolietanks’(PDF bestand opent in nieuw venster).

Erkenning

Melding opleiding en examenzitting

Het erkende opleidingscentrum brengt de overheid minstens een maand voordat een opleiding van start gaat of het examen plaatsvindt op de hoogte van de geplande opleiding en examenzitting om zo aan de overheid de mogelijkheid te bieden om de opleiding of het examen bij te wonen.

De opleidingsinstelling bezorgt de informatie over de opleiding en de examenzitting via dit aangifteformulier.

Verplichtingen

Het erkend opleidingscentrum moet zich houden aan een aantal verplichtingen:

  • kwalitatief goede opleiding verstrekken,
  • objectiviteit en onafhankelijkheid garanderen,
  • opleiding en examen organiseren zoals voorgeschreven,
  • de nodige infrastructuur hebben om opleiding en examens te organiseren,
  • certificaten uitreiken en het examendossier bezorgen aan de bevoegde diensten,
  • een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning.

Een volledig overzicht van alle verplichtingen vindt u in artikel 34 (algemene gebruikseisen)(opent in nieuw venster) en artikel 43/3 (bijzondere gebruikseisen)(opent in nieuw venster) van het VLAREL.