Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning als opleidingscentrum voor technici stookolietanks

Erkenning als opleidingscentrum voor technici stookolietanks

U hebt een Vlaamse erkenning nodig als opleidingscentrum als u een certificaat van bekwaamheid uitreikt voor de controle en het onderhoud van stookolietanks.

Download de overzichtslijsten opleidingscentra technici stookolietanks(PDF bestand opent in nieuw venster)

Voorwaarden

Om erkend te worden als opleidingscentrum moet het voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden(opent in nieuw venster) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • degelijke procedures hebben om examens te organiseren
  • geschikt technisch personeel hebben
  • een reglementaire examenjury samenstellen.

Meer info over de erkenningsvoorwaarden vindt u in art. 8 VLAREL (algemene erkenningsvoorwaarden)(opent in nieuw venster) en art. 24 VLAREL (bijzondere erkenningsvoorwaarden)(opent in nieuw venster).

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Het opleidingscentrum moet wel voldoen aan enkele gebruikseisen (=verplichtingen) om erkend te blijven.

Meer info over de verplichtingen voor erkende opleidingscentra voor ‘technici stookolietanks’.

Procedure

Vraag uw erkenning aan bij de Vlaamse overheid.

 • Download het aanvraagformulier (Word bestand)en vul het in.
 • Met het aanvraagformulier moet u aantonen dat het opleidingscentrum voldoet aan de erkenningsvoorwaarden.
 • Bezorg de nodige documenten aan de Vlaamse overheid.
  • U beschikt over een Belgische eID: dien uw aanvraag in via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving (aanmelden met eID).
  • U beschikt niet over een Belgische eID: stuur uw aanvraag met een aangetekende brief naar het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/bus 8, 1000 Brussel, ter attentie van Team Erkenningen, afdeling GOP.

De bevoegde dienst behandelt uw aanvraag. Eventueel volgt er een plaatsbezoek. De leidinggevende ambtenaar van het Departement Omgeving neemt een beslissing binnen een termijn van 90 dagen, te rekenen vanaf de dag na het indienen van een volledig aanvraagdossier.

Bewijsstukken

De erkenningsaanvraag is gratis.

Regelgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Lees deze pagina in: