Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoe zien de procedure en de inhoud van EVC-standaarden eruit?

Hoe zien de procedure en de inhoud van EVC-standaarden eruit?

Een EVC-standaard geeft aan welke methodes aangewezen zijn om de competenties uit de beroepskwalificaties te beoordelen en bepaalt de randvoorwaarden voor een kwaliteitsvolle beoordeling. De EVC-standaard geeft richtlijnen aan de toekomstige EVC-testcentra voor de ontwikkeling van EVC-instrumenten.

Hoe worden EVC-standaarden ontwikkeld en goedgekeurd?

EVC-standaarden worden opgemaakt volgens een vastgelegde procedure. AHOVOKS coördineert het opstellen van EVC-standaarden. Per EVC-standaard of cluster van EVC-standaarden wordt een ontwikkelcommissie opgericht. Die commissie bestaat uit onderwijs- en opleidingsaanbieders, sectoren of maatschappelijke organisaties.

De EVC-standaard wordt voor advies voorgelegd aan de Onderwijsinspectie en de Vlaamse Sociale Inspectie. De EVC-standaarden die betrekking hebben op beroepskwalificaties van niveau 5 tot 8(opent in nieuw venster) worden in overleg met de Vlaamse universiteiten- en hogescholenraad (VLUHR) voorgelegd aan experten.

De EVC-standaarden worden bij Ministerieel Besluit (MB) goedgekeurd.

Bij de ontwikkeling van EVC-standaarden wordt gebruik gemaakt van de catalogus assessmentmethodes(PDF bestand opent in nieuw venster) voor de keuze van de assessmentmethodes.

Procedure goedkeuring EVC-standaarden

 • Stap 1

  De Vlaamse Regering legt de beroepskwalificaties vast waarvoor EVC-standaarden ontwikkeld worden

 • Stap 2

  AHOVOKS bereidt de EVC-standaarden voor

 • Stap 3

  Onderwijs- en opleidingsaanbieders, sectoren, organisaties en AHOVOKS ontwikkelen de EVC-standaard

 • Stap 4

  De Onderwijsinspectie, de VLHUR en de Vlaamse Sociale Inspectie adviseren op de EVC-standaard

 • Stap 5

  Ministers bevoegd voor het onderwijs, voor de coördinatie van het vormingsbeleid en voor de professionele vorming keuren de EVC-standaard goed

 • Stap 6

  Erkende EVC-testcentra werken de EVC-instrumenten uit

Welke EVC-standaarden zijn er al?

Voor de beroepskwalificaties hieronder bestaan er goedgekeurde EVC-standaarden en goedgekeurde EVC-instrumenten. Concreet betekent dit dat een EVC-kandidaat zich hiervoor kan inschrijven en een EVC-traject kan afleggen.

Voor de beroepskwalificaties hieronder zijn er goedgekeurde EVC-standaarden, maar nog geen goedgekeurde EVC-instrumenten. Als de EVC-instrumenten ontwikkeld en goedgekeurd zijn, kunnen de EVC-testcentra erkend worden. Vanaf dan kunnen de EVC-kandidaten zich inschrijven in een EVC-traject.

Welke EVC-standaarden staan op de planning?

De volgende EVC-standaarden worden in de komende periode ontwikkeld:

 • Loopbaanbegeleider (EVC-0058-1)
 • Orthopedagogisch begeleider (EVC-0059-1)

Hoe geef ik de interesse voor een nieuwe EVC-standaard door?

Jaarlijks worden er nieuwe EVC-standaarden ontwikkeld. Regelmatig wordt een rondvraag gedaan bij verschillende stakeholders. Heb je nog een suggestie voor een beroep waarvoor een EVC-traject interessant is? Vul het formulier selectie nieuwe EVC-trajecten(opent in nieuw venster) in of laat het ons weten op evc@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

EVC-standaarden kunnen enkel ontwikkeld worden als er al een beroepskwalificatie(opent in nieuw venster) beschikbaar is. Alle beschikbare beroepskwalificaties kun je in de kwalificatiedatabank(opent in nieuw venster) terugvinden.

Hoe geef ik aan dat er een wijziging aan een goedgekeurde EVC-standaard nodig is?

Als er een wijziging nodig is aan een goedgekeurde EVC-standaard, kan een update uitgevoerd worden. De ontwikkelcommissie van de EVC-standaard komt dan samen en bekijkt de wijzigingen. De aangepaste EVC-standaard wordt opnieuw voor advies voorgelegd aan de inspectiediensten en wordt goedgekeurd via Ministerieel Besluit door de ministers van Werk en Onderwijs.

Neem contact op met AHOVOKS via evc@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).