Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatie voor opleidingscentra voor de technicus brandbeveiligingsapparatuur

Informatie voor opleidingscentra voor de technicus brandbeveiligingsapparatuur

Voor het organiseren van het examen voor het behalen van het certificaat van bekwaamheid als technicus voor brandbeveiligingsapparatuur voor het uitvoeren van werkzaamheden aan brandbeveiligingsapparatuur met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen is een erkenning nodig als opleidingscentrum.

Download hier de overzichtslijst met erkende opleidingscentra voor technici voor brandbeveiligingsapparatuur.(PDF bestand opent in nieuw venster)

Melding examenzitting

Het erkende opleidingscentrum brengt de overheid minstens een maand voordat een examen plaatsvindt op de hoogte van de geplande examenzitting om zo aan de overheid de mogelijkheid te bieden om het examen bij te wonen.

De opleidingsinstelling bezorgt de informatie over de examenzitting via dit aangifteformulier.

Verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Een erkend opleidingscentrum moet voldoen aan een aantal verplichtingen (= gebruikseisen) waaronder:

  • objectiviteit en onafhankelijkheid garanderen
  • het examen organiseren zoals voorgeschreven
  • de nodige infrastructuur hebben om examens te organiseren
  • certificaten uitreiken
  • een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning.

Een volledig overzicht van alle verplichtingen vindt u in artikel 34 (algemene gebruikseisen)(opent in nieuw venster) en artikel 43/7 VLAREL (bijzondere gebruikseisen)(opent in nieuw venster).

Het niet voldoen aan de verplichtingen kan leiden tot een schorsing of opheffing van de erkenning of een geldboete.

Certificaat aankoop gefluoreerde broeikasgassen

Gefluoreerde broeikasgassen die gebruikt worden voor het installeren van stationaire brandbeveiligingsapparatuur of voor het uitvoeren van onderhoud of een reparatie aan deze apparatuur mogen enkel nog verkocht worden aan en aangekocht worden door erkende bedrijven voor brandbeveiligingsapparatuur.

Examen- en opleidingscentra hoeven geen erkenning aan de leverancier voor te leggen om gefluoreerde broeikasgassen aan te kopen aangezien zij niet gevat zijn door het vierde lid van artikel 11 van de Europese verordening (EU) nr. 517/2014 dat de verkoop en aankoop van gefluoreerde broeikasgassen regelt.

Europese wetgeving