Gedaan met laden. U bevindt zich op: Technische informatie over ecodesign-eisen voor verwarmingstoestellen

Technische informatie over ecodesign-eisen voor verwarmingstoestellen

Bij het ontwerpen, samenstellen of plaatsen van verwarmingstoestellen, mogen enkel producten worden gebruikt die aan de voorschriften van de Ecodesignverordening voldoen. 

Op de pagina Ecodesign-eisen voor verwarmingstoestellen vindt u alles over:

  • de minimumvereisten voor bestaande en nieuwe verwarmingstoestellen
  • de gevolgen van de ecodesign-eisen op appartementen en het aanpassen van de gemeenschappelijke schouw.

Verplichtingen voor fabrikanten en installateurs

Fabrikanten mogen sinds 26 september 2015 geen toestellen meer “in de handel brengen” die niet marktconform zijn. Ook de professionele ontwerpers en de uitvoerende vaklui hebben altijd een zorgvuldigheidsplicht en moeten nagaan of de in de handel gebrachte verwarmingstoestellen werkelijk aan de bepalingen voldoen door steeds de energie-efficiëntieklasse aan de hand van het label te controleren.

Gedeeltelijke vervanging van verwarmingstoestellen

Bestaande installaties genieten van continuïteits­bescherming. Verwarmingstoestellen die niet worden vervangen, zijn bijgevolg niet onderworpen aan de bepalingen van de Ecodesignverordening.

Sinds 1 januari 2018 moeten nieuwe, in de handel gebrachte vervan­gingsonderdelen ook voldoen aan deze verordening.

Kencijfers Ƞs, SCOP, SPER en geluidsniveau interpreteren

Innovatieve modulatietechniek

  • Conventionele verwarmingstoestellen hebben slechts twee vermogensniveaus: ‘aan’ met 100% vermogen, en ‘uit’ met 0% vermogen.
  • Bij modulerende of meertrapswarmte­generatoren en warmtepompen met volledige inverterfunctie is dat anders: de vermogensafgifte is analoog met de behoefte. Deze geleidelijke aanpassing verbruikt uiteraard veel minder energie.
    • Die technisch moeilijkere oplossing gaat, vergeleken met de gebruikelijke verwarmingstoestellen, in eerste instantie gepaard met hogere investeringskosten. Wanneer je echter reke­ning houdt met de bedrijfskosten, dan is de prijs van deze tech­niek na enkele jaren duidelijk voordeliger.
    • Deze verordening zal er nu voor zorgen dat aanbieders van inefficiënte toestellen geen toegang meer hebben tot de EU-markt. Ook goedkope aanbieders die hun artikelen vooral via doe-het-zelfzaken verkopen, moeten in de toekomst aan de minimumcriteria voor efficiëntie voldoen.
    • Dat betekent dat het grote prijsvoordeel in vergelijking met pro­fessionele, uiterst efficiënte toestellen in de toekomst kleiner zal worden. De klanten zullen zich dan nog meer dan nu richten tot de bekende fabrikanten op de markt.

Wetgeving

Aan de basis van de Ecodesignverordening ligt de Europese richtlijn 2009/125/EC(opent in nieuw venster). Hierin werd een kader gecreëerd voor Ecodesigneisen voor energiegerelateerde producten (ErP).