Er zijn twee vormen van beschut wonen:

  • Gemeenschapswonen: in eenzelfde woning wonen 3-10 personen. In deze woningen zijn zowel gemeenschappelijke als private vertrekken (vooral slaapkamers) aanwezig.
  • Individueel wonen: iemand woont alleen of met twee samen

Een IBW organiseert aangepaste dagactiviteiten voor de bewoners: sommigen volgen een opleiding, anderen werken of doen vrijwilligerswerk en nog andere gaan naar een activiteitencentrum of naar de dagbehandeling van het psychiatrisch ziekenhuis.

Ieder initiatief van beschut wonen wordt minimaal om de vijf jaar geïnspecteerd door het Agentschap Zorginspectie. Op de website van Zorg & Gezondheid vindt u de adressen en de contactgegevens van de erkende initiatieven voor beschut wonen(opent in nieuw venster).