Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ga jij als architect opleiding volgen om zelf in te staan voor de toegankelijkheid van jouw projecten? Nieuwsberichten van Inter

Ga jij als architect opleiding volgen om zelf in te staan voor de toegankelijkheid van jouw projecten?

Nieuwsbericht
26 oktober 2023

Mensen met een beperking botsen nog te vaak op letterlijke barrières in publieke gebouwen. De toegankelijkheidsregelgeving is te complex en normen worden regelmatig niet gevolgd in de bouwaanvraag. De Vlaamse Overheid wil daar nu verandering in brengen, want “toegankelijkheid moet de norm worden”, klinkt het. De regelgeving wordt bijgestuurd en onder meer architecten kunnen zich binnenkort bijscholen zodat ze zelf kunnen instaan voor de toegankelijkheid van hun projecten. Inter zal deze opleiding in goede banen leiden, maar wil eerst het architectenkorps bevragen om de vorming zo efficiënt mogelijk in te richten. Je kan de enquête(opent in nieuw venster) nog invullen tot en met zondag 12 november.

Op 1 maart 2010 trad de regelgeving over toegankelijkheid van publieke gebouwen en hun omgeving in Vlaanderen(opent in nieuw venster) in werking. Sindsdien moeten aanvragen voor een omgevingsvergunning voldoen aan de criteria die deze verordening voorschrijft. Winkels, horecazaken en dokterpraktijken zijn helaas, ondanks de regelgeving, nog altijd niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De Vlaamse Overheid wilt daarom scherpere en duidelijkere regels voor publieke gebouwen zodat basistoegankelijkheid de norm wordt.

Evaluatie en bijsturing conceptnota

Inter kreeg in 2019 de opdracht om de Vlaamse Stedenbouwkundige Verordening Toegankelijkheid te evalueren. In 2020 presenteerde Inter de evaluatie met tal van beleidsaanbevelingen tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement.

Op 17 februari 2023 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota over de bijsturing van de reglementering van de toegankelijkheid van openbare gebouwen(PDF bestand opent in nieuw venster) goed. In deze conceptnota pleiten De Vlaamse minister van Gelijke Kansen Bart Somers en De Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir voor een verbeterde en vereenvoudigde regelgeving om de toegankelijkheid van publieke gebouwen te realiseren. De conceptnota bevatte de suggestie van een geaccrediteerde toegankelijkheidsverslaggever. Na stakeholdersoverleg verschoof de focus van een ‘extra’ verslaggever naar de opleiding tot certificering van architecten.

Binnenkort zal een inhoudelijke bijsturing volgen van de huidige stedenbouwkundige verordening op het niveau van het toepassingsgebied, de normering en een aandacht voor meer handhaving.

Opleiding tot certificering voor architecten

Architecten die de opleiding gaan volgen en het certificaat behalen, staan zelf in voor de naleving van toegankelijkheidsnormen binnen hun eigen of andermans projecten. Gecertificeerde architecten moeten jaarlijks een bijscholing volgen om het certificaat te behouden.

Opleiding en handige tools

Inleefsessies, cases en een gericht instrumentarium moeten tijdens de opleiding de bewustwording rond toegankelijkheid vergroten. De opleiding zal uit drie modules bestaan met e-learnings, een inleefsessie en een klassikale vorming. Nadien volgt de certificering door een testcase met mondelinge toelichting.

Inter zal ook enkele tools in het leven roepen die zowel het begrip als de toepassing van de verordening moeten versterken. Er komt een website met onder meer info, duiding en fotovoorbeelden en een bundeling van steekkaarten zal de beknopte inhoud van de regelgeving en principetekeningen bevatten.

Rol van verslaggever tijdens vergunningsaanvraag

Na bijsturing van de reglementering zal de procedure voor een vergunningsaanvraag er als volgt uitzien.

1. Informeel voortraject

Nog voor het indienen van de vergunningsaanvraag bij de gemeente kan een architect met een voorontwerp advies vragen bij Inter.

2. Indienen dossier

  • Door Inter-gecertificeerde architect via opleiding: maakt zelf een toegankelijkheidsverslag op. Dit is een motivering binnen de B26 van de omgevingsvergunningsaanvraag.
  • Niet-gecertificeerde architect: wint advies in bij een gecertificeerde collega of concullega of bij Inter om het toegankelijkheidsverslag op te maken.

3. Vergunningstraject

Het dossier komt vervolgens, met een motivering binnen de B26 van de omgevingsvergunningsaanvraag, bij de omgevingsambtenaar terecht. Elk dossier dat conform is, gaat verder in het traject. Elk dossier dat afwijkt moet een afwijkingsaanvraag bevatten en belandt voor advies bij Inter. Het expertisecentrum formuleert vervolgens een afwijkingsadvies op basis van afwegingskaders die richting en houvast bieden bij de beoordeling. Tot slot zal de gemeente op basis van het afwijkingsadvies al dan niet een vergunning afleveren.

Geef jouw mening over de opleiding

Inter wil de opleiding zo goed mogelijk toespitsen op jullie noden als architect. Via een bevraging polsen we naar jullie mening over de opleiding en jullie interesse. De bevraging vul je in via deze link(opent in nieuw venster). Je kan de enquête nog invullen tot en met zondag 12 november.