Gedaan met laden. U bevindt zich op: Samen met partners Over Inter

Samen met partners

Inter werkt aan een samenhangend en duurzaam toegankelijkheidsbeleid en doet dat niet alleen, maar samen met gebruikers, professionelen en beleidsmakers.  

De belangrijkste partners

  • De Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van de Vlaams minister voor Gelijke Kansen. Een samenwerkingsovereenkomst legt de afspraken vast voor de opdrachten en subsidie.

  • Alle Vlaamse beleidsdomeinen die werken aan een integraal toegankelijke samenleving.

  • De provincies Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen ondersteunen de dienstverlening van Inter.

  • De vele steden en gemeenten die met begeleiding werken aan een toegankelijke omgeving en dienstverlening.

  • De vrijwilligers en alle mensen die zich inzetten zodat iedereen deel kan nemen aan onze samenleving.

  • De eindgebruikers zoals mensen met een handicap, ouderen, gezinnen en de organisaties die hen vertegenwoordigen. Met hun inbreng bouwen ze mee aan een toegankelijke samenleving voor iedereen.

  • Professionelen en ontwerpers die zich inzetten voor een samenleving voor iedereen. Inter werkt samen met NAV, het Netwerk Architecten Vlaanderen en maakt deel uit van UIA, een internationale organisatie van architecten. Met Architecture for All wil UIA architecten sensibiliseren om toegankelijk en inclusief te ontwerpen.

  • Private organisaties, bedrijven, verenigingen en privépersonen die een toegankelijke leefomgeving belangrijk vinden en eraan werken.

Deze bedrijven ondersteunen Inter bij de dienstverlening op events