Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onderzoek UHasselt naar kosten en baten van toegankelijkheid van publieke gebouwen Toegankelijkheid en Universal Design

Onderzoek UHasselt naar kosten en baten van toegankelijkheid van publieke gebouwen

Gebouwen voor het grote publiek zijn vaak nog niet goed toegankelijk. Zelfs nieuwbouw voldoet nog niet altijd aan basisvereisten voor toegankelijkheid. Ontwerpers en opdrachtgevers denken vaak dat een volledig integraal toegankelijk gebouw een te hoge kostprijs zou hebben.

Vlaanderen had nog geen objectieve gegevens over hoe groot het deel van de bouwkost voor integrale toegankelijkheid is. Ook internationaal bestaan er maar een beperkt aantal studies.

Daarom voerden dr. Elke Ielegems en prof. dr. Jan Vanrie van de UHasselt een onderzoek uit in opdracht van Gelijke Kansen. Ze bekeken de rechtstreekse kosten én baten bij gebouwen voor het grote publiek als je ze integraal toegankelijk maakt. Ze brachten ook in kaart welke kosten er zijn als je een gebouw basistoegankelijk maakt volgens de richtlijnen van de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid.

Inter werkte mee aan dit onderzoek en was lid van de kerngroep van het onderzoeksproject.

Kostprijs van verbouwing en nieuwbouw

Het ging om een eerste, verkennend onderzoek. Daarom overlegden de onderzoekers met verschillende stakeholders en kozen ze ervoor om secundaire scholen, gemeentehuizen en kleine handelszaken te onderzoeken.

In het onderzoeksrapport vind je een uitgebreide beschrijving van de onderzoeksvragen en de onderzoeksmethodiek. Je leest onder meer wat het zou kosten om bij een verbouwing de bestaande gevallen volledig integraal toegankelijk te maken. Maar ook wat de meer- of minkost zou zijn geweest, als die gevallen een integraal toegankelijk ontworpen nieuwbouw zouden zijn geweest. Het onderzoek kwam tot een paar opvallende besluiten.

 • Als je van bij het ontwerp integrale toegankelijkheid toepast, ligt de toegankelijkheidskost gevoelig lager. Een bestaand gebouw achteraf aanpassen is aanzienlijk duurder. In het geval van de kleine handelszaken zelfs 10 keer zo duur.
 • Om de onderzochte gevallen als nieuwbouw integraal toegankelijk te maken, was dit de gemiddelde meerkost in verhouding tot het totale bouwbudget.
  • Schoolgebouwen: + 0,64 %
  • Gemeentehuizen: + 9,16 %
  • Kleine handelszaken: + 2,70 %
 • Om de onderzochte gevallen te verbouwen tot integraal toegankelijke gebouwen was dit de gemiddelde meerkost in verhouding tot het totale bouwbudget.
  • Schoolgebouwen: + 2,34 %
  • Gemeentehuizen: + 17,67 %
  • Kleine handelszaken: + 26,32 %
 • Maak je een gebouw integraal toegankelijk, dan krijgt een bredere groep mensen toegang. En je verhoogt het comfort van een nog grotere groep bezoekers en gebruikers. Er zijn ook rechtstreekse baten, maar hoe groot die zijn, hangt meer af van de context.

Lees het volledige onderzoek van UHasselt.(PDF bestand opent in nieuw venster)