Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wat is toegankelijkheid? Toegankelijkheid en Universal Design

Wat is toegankelijkheid?

Wat is integrale toegankelijkheid?

Een omgeving is integraal toegankelijk als iedereen er zelfstandig, veilig en comfortabel alles kan doen wat de bedoeling is. Niet alleen mensen met een handicap, maar ook oudere mensen, mensen met een tijdelijke beperking of ouders met een kinderwagen.

Voor een samenleving met gelijke kansen voor iedereen moet onze leefomgeving dus integraal toegankelijk zijn.

Voorwaarden voor integrale toegankelijkheid

Om toegankelijk te zijn, moet een omgeving of gebouw, dienstverlening of informatie voldoen aan een aantal belangrijke voorwaarden.

  • Kan iedereen er gemakkelijk binnen of buiten? Ook als je geen trappen kunt nemen?

  • Kan iedereen er geraken, bijvoorbeeld met het openbaar vervoer? En zonder drempels of omwegen?

  • Kunnen mensen er doen wat ze van plan zijn?

  • Is het er als mensen het nodig hebben?

  • Begrijpt iedereen alle informatie? Ook zonder alles twee keer te moeten lezen?

  • Kan je makkelijk opzoeken of terugvinden wat je nodig hebt?

Keten van toegankelijkheid

Onze leefomgeving bestaat uit verschillende onderdelen die samenhangen. Die moeten allemaal minstens basistoegankelijk zijn, zodat mensen vlot en zonder drempels kunnen meedoen. Want een keten is maar zo sterk als de zwakste schakel.

Is één deel niet toegankelijk? Dan is de keten onderbroken en sluit je mensen uit.

Bijvoorbeeld

  • Een toegankelijk toilet dat je alleen maar bereikt via een trapje.

  • Een premie met een uitleg die zo ingewikkeld is dat sommige mensen niet begrijpen voor wie hij is of hoe je hem moet aanvragen.

  • Een toegankelijk event op een plaats zonder toegankelijk openbaar vervoer.

Wie iets integraal toegankelijk ontwerpt, houdt rekening met iedereen, en zeker met mensen met een handicap.

Dat betekent dat iedereen het resultaat zonder hulp zelfstandig kan gebruiken. Of dat nu een gebouw is, een omgeving, een product, een dienst of informatie.