Gedaan met laden. U bevindt zich op: Brusselse stedenbouwkundige verordening Algemeen bestuur, dienstverlening en communicatie

Brusselse stedenbouwkundige verordening

In Brussel geldt de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. Die werd op 21 november 2006 door de Brusselse regering aangenomen en trad in werking op 3 januari 2007. 

Integrale toegankelijkheid is deel van de verordening

Integrale toegankelijkheid, dat is toegankelijkheid voor iedereen.

Dat kan je breed toepassen, maar zeker voor gebouwen is het heel belangrijk. Daarom komt toegankelijkheid in dat onderdeel aan bod.

Ook het onderdeel over wegen besteedt aandacht aan mensen met een beperkte mobiliteit.

Dat kunnen zowel mensen met een handicap zijn als andere mensen die moeilijkheden kunnen hebben als ze zich verplaatsen, bijvoorbeeld ouderen, iemand met een tijdelijke beperking of ouders met een kinderwagen.