Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kaderdecreet Gelijke Kansen Algemeen bestuur, dienstverlening en communicatie

Kaderdecreet Gelijke Kansen

Sinds 2008 is toegankelijkheidsbeleid een belangrijk onderdeel van het Vlaamse gelijkekansenbeleid. Dat staat zo in het kaderdecreet Gelijke Kansen van 10 juli 2008.

  • Het decreet bepaalt onder andere dat er een gelijkekansenbeleid rond toegankelijkheid en handicap gevoerd wordt. Dat beleid is erop gericht om drempels te voorkomen in plaats van ze achteraf op te lossen. 

  • Artikel 6 zegt dat alle Vlaamse beleidsdomeinen met voorrang stappen moeten zetten voor integraal toegankelijke infrastructuur en toegankelijke informatie voor het grote publiek.  

  • Artikel 15 en 19 zeggen dat mensen met een handicap het recht hebben om redelijke aanpassingen af te dwingen.