Gedaan met laden. U bevindt zich op: Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid - buitenomgeving Mobiliteit

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid - buitenomgeving

Deze gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor toegankelijkheid wordt vaak de toegankelijkheidsverordening genoemd.

De verordening legt bepalingen op voor publiek toegankelijke gebouwen. Dat zijn niet alleen overheidsgebouwen, maar alle soorten gebouwen waar mensen van het grote publiek over de vloer komen, met of zonder afspraak. Winkels, ziekenhuizen, scholen, cultuurcentra, restaurants en cafés zijn bijvoorbeeld ook publieke gebouwen.

Het is de oppervlakte binnen de buitenmuren van het gebouw of de constructie die bepaalt of de toegankelijkheidsverordening van toepassing is en welke regels u moet volgen.

Ook voor de aanleg van de buitenomgeving zijn er bepalingen. Als een gebouw of constructie onder het toepassingsgebied valt, volgt u voor de buitenomgeving de regels van de verordening over:

  • parkeerplaatsen voor personen met een handicap

  • geleiding voor blinden en slechtzienden

  • het toegangspad, (toegangs-)poorten en deuren

  • overbrugging van niveauverschillen, zoals trappen, hellingen, liften of leuningen

Voert u alleen omgevingswerken uit, dan is de verordening niet van toepassing.