Gedaan met laden. U bevindt zich op: Compensatiedecreet aangepast vervoer personen met een beperking Mobiliteit

Compensatiedecreet aangepast vervoer personen met een beperking

Het decreet bepaalt dat de Vlaamse overheid tussenkomt in de kosten van aangepast vervoer voor mensen met een beperking. Zowel private als publieke vervoersaanbieders krijgen een tussenkomst, op voorwaarde dat zij zich houden aan de maximale tarieven uit het decreet.

Dat zorgt ervoor dat doelgroepenvervoer betaalbaar blijft voor de gebruikers.