Gedaan met laden. U bevindt zich op: GRO Ondernemen en werken

GRO

GRO is een duurzaamheidsinstrument.

Het werd genoemd naar de Noorse ex-premier Gro Harlem Brundtland, voorzitter van de VN-commissie “World Commission on Environment and Development” en auteur van het rapport “Our Common Future” in 1987.

Gro betekent ook ‘groei’.

Wat?

GRO is een instrument om de duurzaamheid van bouwprojecten te meten en te vergroten.

Opdrachtgevers en ontwerpteams kunnen het gebruiken tijdens de verschillende fases van een privaat of publiek project, zowel voor nieuwbouw- en verbouwprojecten als herinrichtingsprojecten van bestaande gebouwen.

Waarom?

GRO heeft als doel om via een geïntegreerd ontwerpproces tot toekomstgerichte, comfortabele gebouwen te komen, met een sterke inzet op circulair bouwen.

Daarvoor kan ook toegankelijkheid niet ontbreken in dit instrument.

Hoe werkt het?

U kunt GRO gebruiken voor elk project, onafhankelijk van de grootte en functie. De lijst van criteria is daarvoor flexibel genoeg.

 • Stap 1

  Ambitieniveau. U kunt een algemeen ambitieniveau vastleggen. Maar ook minimale prestatieniveaus voor bepaalde criteria.

 • Stap 2

  Beoordeling. De beoordeling gebeurt aan de hand van prestatieniveaus. Er zijn drie prestatieniveaus: uitstekend, beter en goed.

  Per categorie ‘People’, ‘Planet’ en ‘Profit’ krijgen de criteria en hun prestatieniveaus een grafische vertaling in een radardiagram. Er zijn geen wegingsfactoren voor de criteria.

 • Stap 3

  Bewijsvoering. De bewijslast ligt bij het ontwerpteam. Per fase is bepaald met welke bewijsdocumenten u de beoogde prestatie moet staven worden.

  Deze bewijsvoering zorgt ervoor dat de vooraf bepaalde ambitie tijdens het hele project gewaarborgd blijft.

Toegankelijkheid zit vervat in onderdeel SOC3. De criteria heeft Inter uitgewerkt.

Als u een begeleidingstraject bij Inter volgt of een label toegankelijk kantoorgebouw A+ of A++ vooropstelt, kunt u bonuspunten in GRO verdienen.

Het resultaat?

Duurzame, toekomstgerichte en leefbare gebouwen

Timing?

Neem zo vroeg mogelijk contact op, liefst al in de conceptfase.

Kostprijs?

 • Voor convenantgemeenten: u krijgt een inschatting van het aantal nodige convenanturen.
 • Voor gemeenten zonder convenant met Inter: u krijgt een offerte.