Wat?

Met steun van De Warmste Week ontwikkelde Inter een lessenpakket voor leerkrachten, om toegankelijkheid in de les te brengen.

Voor wie?

Leerkrachten van het 5de leerjaar tot en met 2de middelbaar

Waarom?

Leerlingen iets leren over toegankelijkheid en goed omgaan met mensen met een handicap, dat vinden de meeste leerkrachten een prima idee. Maar vaak weten ze niet goed waar te beginnen of is er geen tijd om zelf iets nieuws uit te werken.

Hoe werkt het?

Het lessenpakket is een leidraad om toegankelijkheid op een interactieve manier te bespreken en inleefsessies voor de leerlingen te organiseren.

De inhoud:

  • Een introductie over toegankelijkheid en handicap;
  • Richtlijnen om inleefsessies en spelletjes rond het thema te organiseren;
  • Voorbeelden van hoe de samenleving drempels veroorzaakt voor mensen met een handicap en hoe we die kunnen wegwerken.

Wat is het resultaat?

Een groter bewustzijn bij jongeren van 10 tot 14 jaar

Spelletjes en inleefsessies maken vaak meer indruk dan theorie. Zo ondervinden leerlingen even hoe het is om met een handicap door het leven te gaan. En ontdekken ze allerlei mogelijke drempels.

Die ervaring helpt hen om anders te denken over toegankelijkheid en handicap. En zo wordt onze samenleving steeds meer inclusief.

De Warmste Week 2021: kunnen zijn wie je bent

Het lessenpakket past binnen het thema van De Warmste Week 2021: ‘Kunnen zijn wie je bent, dat verdient iedereen’.

Want iedereen wordt beter van een toegankelijke en inclusieve leefomgeving. Daarin kan iedereen zijn wie die is en meedoen met alle delen van het leven. Met of zonder een beperking en in alle omstandigheden.

Meer informatie?

Neem contact op via het e-mailadres info@inter.vlaanderen(opent in uw e-mail applicatie).