Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toegankelijkheid van scholen Onderwijs

Toegankelijkheid van scholen

Als u aandacht hebt voor de toegankelijkheid van scholen, hebt u aandacht voor de gelijke kansen van elke leerling, elke leerkracht en elke medewerker of ondersteuner.

Hoe toegankelijk zijn de scholen in uw gemeente?

Wat?

U kunt een adviesvraag indienen bij een toegankelijkheidsadviseur van Inter. Er zijn verschillende vormen van ondersteuning mogelijk.

Waarom?

Omdat scholen veilige, aangename omgevingen moeten zijn voor iedereen, om te leren, te werken, te groeien en te ontwikkelen.

Hoe werkt het?

  • Stap 2

    U wordt gecontacteerd door een toegankelijkheidsadviseur die uw dossier zal opvolgen.

  • Stap 3

    Uw adviesdossier begint met een startoverleg. Zo stemt uw toegankelijkheidsadviseur het advies maximaal af op uw doelgroep en de uitgangspunten van uw werking. U bespreekt de opvolging en de verschillende soorten van advies die mogelijk zijn.

Kostprijs?

  • Voor convenantgemeenten: aantal convenanturen te bespreken in functie van het project.
  • Voor gemeenten zonder een convenant met Inter: via offerte.