Gedaan met laden. U bevindt zich op: Galbergen in Mol, een speeltuin voor alle kinderen Jeugd

Galbergen in Mol, een speeltuin voor alle kinderen

De buitenspeeltuin Galbergen in de Antwerpse gemeente Mol bestaat al sinds de jaren zestig. De laatste jaren zijn er heel wat aanpassingen gebeurd voor een betere toegankelijkheid van de speeltuin.

Een toegankelijke speeltuin is een speeltuin waar alle kinderen kunnen spelen en alle familieleden, vrienden of andere begeleiders mee naartoe kunnen, met of zonder een beperking. Het is een ontmoetingsplaats met speelwaarde voor iedereen.

“Als gemeentebestuur willen we inclusief spelen mogelijk maken en daar investeren we in. Speeltuin Galbergen heeft nu vijf toestellen waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. De weg ernaartoe is toegankelijk en er is valveilige ondergrond”, getuigt de schepen voor personen met een beperking in Mol Wendy Soeffers.

Toegankelijke elementen

Toegangspad speeltuin voor renovatie, uit kasseien
Het toegangspad naar de speeltuin voor de renovatie © Google Maps mei 2023

Voorheen bestond het toegangspad tot de speeltuin uit kasseien. Dat was een lange, moeilijke weg, voor rolstoelgebruikers, voor ouders met de kinderwagen, voor grootouders met een rollator, voor leveranciers …

Dat werd aangepast naar een toegankelijk pad.

Rondom de speeltuin stonden houten paaltjes, die een barrière vormden voor veel bezoekers. Ook die zijn weggehaald.

Er is nu een drempelloze toegang.

De vijf toestellen waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen, zijn een zandspeeltafel, een schommelhangmat en een vogelnestschommel, recent aangevuld met een rolstoeltoegankelijke draaimolen en een belevingswand.

rolstoeltoegankelijke draaimolen

Het toegangspad naar de draaimolen is aangelegd met Tiger Mulch, een zachte val-dempende ondergrond met een natuurlijke uitstraling, die ook toegankelijk is voor rolstoelen.

belevingswand

De belevingswand geeft bijvoorbeeld kinderen met een visuele beperking spelplezier door de metalen stangen die verschillende tonen maken en de tastervaring, gevoelswaarde van de wandstructuur.

In Mol is er een 12 stappenplan en een kerngroep voor de realisatie van ‘groene, sport-, spel- en ontmoetingspleintjes’. U leest over de aanpak van Mol op hun website(opent in nieuw venster) en in de bijgevoegde PowerPointpresentatie en PDF. Het gaat er snel, met meestal een doorlooptijd van zo’n 6 maanden: van de startvergadering in het voorjaar tot de aanplanting in het najaar.

Gastgemeente start lerend netwerk Toegankelijke speeltuinen

Op 19 juni 2023 werd in de speeltuin Galbergen het startschot gegeven voor het lerend netwerk Toegankelijke speeltuinen voor lokale besturen. Schepen voor Personen met een beperking in Mol Wendy Soeffers deed dit samen met de mama van ‘baby’ Pia Ellen De Meyer, Vlaams minister Bart Somers, de algemeen directeur van Inter en de eerste leden van het lerend netwerk.

Contactpersoon

Vincent Ooms, coördinator infrastructuur dienst Jeugd & Sport bij de gemeente Mol, vincent.ooms@gemeentemol.be(opent in uw e-mail applicatie)

Aan de slag in uw gemeente!

Wilt u zelf ook aan de slag gaan voor toegankelijke speeltuinen in uw gemeente? Inter kan u bijstaan met advies voor elke speelruimte. Lees hier meer over de haalbaarheidsstudie en het begeleidingstraject.