Gedaan met laden. U bevindt zich op: GRO Zorgaddendum, VIPA-criteria voor duurzaamheid Welzijn en zorg

GRO Zorgaddendum, VIPA-criteria voor duurzaamheid

In verschillende welzijns- en gezondheidssectoren bestaan er subsidies van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)(opent in nieuw venster)

Vaak is de integrale toegankelijkheid van het project één van de subsidievoorwaarden.

Afhankelijk van de sector en het soort subsidie dat u aanvraagt, is een toegankelijkheidsadvies soms verplicht.

Wat?

VIPA gebruikt het duurzaamheidsinstrument GRO voor projecten die in aanmerking komen voor subsidies.

De bestaande GRO wordt aangevuld met een addendum ZORG(opent in nieuw venster), zodat het ook toegepast kan worden voor zorggebouwen en welzijnsgebouwen.

In de nieuwe GRO komt er een luik ‘integrale toegankelijkheid’ (SOC3). Inter werkt de criterialijst uit voor de verschillende sectoren en maakt een opsplitsing in 3 groepen.

 • Ziekenhuissector: algemene, universitaire, psychiatrische en revalidatieziekenhuizen, en psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT’s).
 • Sector voor personen met een handicap.
 • Kleine sectoren: bijzondere jeugdbijstand, kinderdagverblijven, ambulante en preventieve gezondheidszorg en algemeen welzijnswerk.

De uitwerking van de sectorspecifieke criterialijsten gebeurt stapsgewijs. Als eerste werd de lijst voor de ziekenhuizen(opent in nieuw venster) uitgewerkt. Die werd opgeleverd in februari 2023.

De bestaande inspiratiebundels, die u onderaan deze pagina vindt onder ‘Publicaties’, blijven bestaan als aanvulling op de sectorspecifieke SOC3. U vindt er namelijk meer duiding en aandachtspunten. De criterialijst SOC3 geeft aan welke vereisten u minstens moet uitvoeren in een bepaald type gebouw uit de welzijnssector of zorgsector.

Voor wie?

Ontwerpers en opdrachtgevers die voor een project VIPA-subsidies aanvragen.

Hoe werkt het?

 • Stap 2

  Een toegankelijkheidsadviseur contacteert u om uw project op te volgen .

 • Stap 3

  Uw adviesproject begint met een startoverleg. Bij voorkeur zijn daar zowel de ontwerper als de opdrachtgever of uitbater bij aanwezig.

  Zo stemt uw toegankelijkheidsexpert het advies zo veel mogelijk af op uw doelgroep en uw werkingsprincipes.

 • Stap 4

  De verdere begeleiding hangt af van het ambitieniveau dat VIPA oplegt voor de subsidie en van het ambitieniveau van de opdrachtgever. Tijdens overlegmomenten met de toegankelijkheidsadviseur maakt u daar samen afspraken over.

Kostprijs?

De facturatie van de opvolging tot en met de indiening van de omgevingsvergunning gebeurt in regie.

Voor een verder begeleidingstraject krijgt u een offerte.

Publicaties