Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toegankelijkheid van welzijns- en zorgvoorzieningen Welzijn en zorg

Toegankelijkheid van welzijns- en zorgvoorzieningen

Woonzorgcentra, ziekenhuizen, voorzieningen voor algemeen welzijnswerk of bijzondere jeugdbijstand … Voor elke voorziening is toegankelijkheidsadvies een meerwaarde.

Wat?

U dient een adviesvraag in bij een toegankelijkheidsadviseur van Inter. In de meeste gevallen is dat voor een nieuwbouw-, renovatie- of uitbreidingsproject. Er zijn daarvoor verschillende vormen van ondersteuning mogelijk.

Waarom?

Omdat iedereen recht heeft op een kwalitatieve woon- en/of zorgomgeving.

Hoe werkt het?

 • Stap 2

  U wordt gecontacteerd door de toegankelijkheidsadviseur die uw dossier zal behandelen.

 • Stap 3

  Uw adviesdossier begint met een startoverleg. Bij voorkeur zijn daar zowel de ontwerper als de opdrachtgever of uitbater bij aanwezig. Zo stemt uw toegankelijkheidsexpert het advies maximaal af op uw doelgroep, uw werkingsprincipes, enzovoort. Er worden ook afspraken gemaakt rond verdere opvolging en de verschillende vormen van adviesverlening.

 • Stap 4

  Uw adviseur volgt uw plannen op tot en met het definitief voorontwerp, zodat het geen knelpunten meer bevat. Er kan eventueel een preadvies worden opgemaakt voor het indienen van de aanvraag tot omgevingsvergunning.

 • Stap 5

  Na het verlenen van de omgevingsvergunning, kan uw verdere begeleidingstraject worden opgestart.

Kostprijs?

Facturatie van de opvolging tot en met de indiening van de omgevingsvergunning gebeurt in regie. Voor een begeleidingstraject krijgt u een offerte.

Publicaties