Overheden

Bedrijven en organisaties

Bent u een architect, ontwerper of zit u in de bouwsector of een andere sector? Neem toegankelijkheid op in uw projecten, producten en processen. Zo gebruikt iedereen vlot uw gebouwen, omgevingen of producten.

Ook als organisatie kunt u contact opnemen voor advies en overleg.

Neem contact op via info@inter.vlaanderen(opent in uw e-mail applicatie) of op 011 26 50 30.   

Gebruikersparticipatie

Gebruikers weten als geen ander hoe noodzakelijk een toegankelijke leefomgeving is. Mensen met een handicap, ouderen en iedereen die vlot en zonder drempels de dagelijkse dingen wil doen.

Inter werkt nauw samen met gebruikers.

Vlaams Overlegplatform Toegankelijkheid

Inter organiseert het Vlaams Overlegplatform Toegankelijkheid, kortweg VLOT.

VLOT brengt gebruikers, beleid en professionelen bijeen om samen te werken aan een beter toegankelijk Vlaanderen.