Voorwaarden

U hebt een misdrijf gepleegd, maar lijdt aan een geestesstoornis, waardoor u niet in staat bent om uw daden te controleren.

Procedure

Het Onderzoeksgerecht kan tijdens de gerechtelijke procedure een psychiatrisch deskundigenonderzoek aanvragen bij vermoeden van een psychiatrische ziekte. Dit psychiatrisch deskundigenonderzoek is een vereiste voor internering.

Als uit het onderzoek blijkt dat de betrokken een psychiatrische ziekte heeft, kan de rechtbank een beschikking tot internering uitspreken.

Tijdens de volledige gerechtelijke procedure moet u zich verplicht laten bijstaan door een advocaat.