Gedaan met laden. U bevindt zich op: Internering

Internering

Er zijn verschillende straffen of maatregelen mogelijk bij een misdrijf. Een daarvan is internering. Hieronder leest u wat dat betekent. 

Internering uitgelegd

De rechter kan u interneren als u een misdrijf pleegt en een psychische stoornis of mentale beperking hebt waardoor u onvoldoende controle hebt over uw acties. U wordt dan opgenomen in een psychiatrisch centrum of vult de internering op een andere manier in.

De internering heeft 2 doelen:

  • u de juiste zorg geven, zodat u opnieuw een plek vindt in de maatschappij
  • de maatschappij beschermen.

Voorwaarden voor internering

De rechter kan overgaan tot internering als de 3 voorwaarden hieronder vervuld zijn:

  1. U hebt een misdrijf gepleegd dat de lichamelijke of psychische integriteit van anderen aantast of bedreigt.
  2. U lijdt op het moment van de beslissing aan een psychische stoornis die uw beoordelingsvermogen of de controle over uw acties wegneemt of ernstig aantast.
  3. De kans bestaat dat u opnieuw strafbare feiten pleegt.

Procedure internering

Als de rechter vermoedt dat u in aanmerking komt voor internering, dan kan het een psychiatrisch deskundigenonderzoek aanvragen. Dat onderzoek is een vereiste om tot internering te kunnen overgaan.

Besluiten de deskundigen dat u aan de 3 voorwaarden hierboven voldoet? Dan kan de rechtbank op basis daarvan besluiten om de internering uit te spreken.

Tijdens de gerechtelijke procedure laat u zich verplicht bijstaan door een advocaat. Tijdens het deskundigenonderzoek mag u zich door een dokter laten bijstaan.

Als u geïnterneerd wordt

Als de rechter overgaat tot internering, dan beslist de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM) hoe die internering zal verlopen.

Bijvoorbeeld:

  • Opname in een forensisch psychiatrisch centrum: u bent dan verplicht om daar te verblijven.
  • Vrijlating op proef: u moet een aantal voorwaarden naleven. Bijvoorbeeld dat u zich in een gespecialiseerde instelling laat opnemen en behandelen of u zich thuis laat begeleiden door een arts.

Meer weten