De Vlaamse overheid kan geen beroep doen op de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid om te bepalen of u als grensarbeider in aanmerking komt voor de jobbonus. Daarom moet u zelf een aanvraag doen in het digitale WSE-loket. Momenteel kan u als grensarbeider nog geen jobbonus aanvragen. Zodra u een aanvraag kunt indienen via het digitale WSE-loket, vindt u op deze pagina de nodige informatie.

Bent u een grensarbeider en ook een werknemer in Vlaanderen? Dan mag het bedrag van de jobbonus voor beide tewerkstellingen samen maximaal 600 euro bedragen.