Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kapitaal en krediet voor ondernemers

Kapitaal en krediet voor ondernemers

Als zelfstandige kunt u op verschillende momenten krediet nodig hebben.

  • Bij de opstart van uw zaak kunt u behoefte hebben aan startkapitaal voor het aankopen van materiaal, een auto, ICT-apparatuur …
  • Als uw zaak groeit en als zich kansen aanbieden, wilt u misschien graag extra investeren in de toekomst van uw zaak.
  • Soms kan het ook gebeuren dat u een financiële tegenvaller hebt en dat u een moeilijke periode moet overbruggen.

Lenen bij de bank

Ondernemer tussen haar koopwaar.
© Lieven Van Assche

Naast een oprichtingskapitaal, dat u nodig hebt om een bepaalde rechtsvorm zoals een bv of een vennootschap op te richten, kunt u een bedrag lenen bij de bank dat u gebruikt als startkapitaal, bijvoorbeeld om materiaal mee aan te kopen. De banken hebben verschillende kredietformules voor startende ondernemers.

Om in aanmerking te komen voor een lening, vragen de meeste banken u een uitgewerkt businessplan voor te leggen. U zult ook over een bepaalde hoeveelheid eigen middelen moeten beschikken die u kunt investeren in uw zaak.

Hebt u als ondernemer problemen bij de financiering van hun onderneming? Als u die problemen niet kunt oplossen, kunt u terecht bij de Vlaamse Kredietbemiddelaar. Die kan bemiddelen met uw bank of financiële instelling om, in alle vertrouwen, tot een oplossing te komen.

Hulp van familie, vrienden of kennissen

Als u zelf onvoldoende eigen middelen hebt om een lening te krijgen, dan kunt u misschien een beroep doen op familie, vrienden of kennissen. Misschien kunt u mensen uit uw omgeving, de zogenaamde 'Family, Friends & Fools', bij uw project betrekken. Dat kan bijvoorbeeld door ze medeaandeelhouder te maken: op die manier worden zij mede-eigenaar van uw onderneming en zorgen zij mee voor de eigen kapitaalinbreng.

Een andere mogelijkheid is dat ze u een bedrag lenen, waardoor uw eigen kapitaalinbreng stijgt. De overheid stimuleert zulke leningen en geeft daarvoor een belastingvermindering via het systeem van de 'Winwinlening'.

Risicokapitaal

Het kan gebeuren dat de bank u geen lening geeft, omdat het risico te hoog is en er niet voldoende waarborgen voorhanden zijn. Dat kan bijvoorbeeld als u met een zeer innovatieve of risicovolle onderneming begint.

In zulke geval kunt u op zoek gaan naar risicokapitaal. De risicokapitaaldatabank(opent in nieuw venster) van het Agentschap Innoveren en Ondernemen geeft u een overzicht van het risicokapitaalaanbod in Vlaanderen.

U kunt ook aankloppen bij de overheid voor hulp. Die hulp kan de vorm aannemen van een kapitaalparticipatie (aandelen), een waarborg of een lening.

De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) verschaft risicokapitaal aan innovatieve starters en jonge ondernemingen in hun initiële groeifase, onder de noemer 'Seed & Early Stage'-investeringen. Die gebeuren in de vorm van een kapitaalparticipatie, waarbij de overheid aandeelhouder wordt, eventueel aangevuld met een converteerbare lening, waarbij de lening later omgezet kan worden in aandelen.

Wilt u graag een lening afsluiten bij de bank, maar kunt u onvoldoende waarborgen voorleggen? Dan is de Waarborgregeling misschien iets voor u. Via de Waarborgregeling van de Vlaamse overheid kunt u ervoor kiezen om tot 75% van het krediet dat u aangegaan bent, te laten waarborgen door de overheid.

Hulp van de overheid

De overheid helpt beginnende ondernemers met subsidies en steunmaatregelen. Een overzicht van alle subsidies en steunmaatregelen vindt u in de Subsidiedatabank van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Via de kmo-portefeuille biedt de Vlaamse overheid steun aan kleine en middelgrote ondernemingen die willen investeren in opleiding, advies, kennis en internationaal ondernemen.

De overheid biedt ook steun door voordelige leningen aan te bieden. Met zulke goedkope leningen kunt u als ondernemer dan ook gemakkelijker andere financiering verkrijgen.

Er zijn ook gemeenten en steden(opent in nieuw venster) die met subsidies het ondernemerschap proberen te bevorderen. Het loont de moeite na te gaan of ook uw gemeente dat doet.

Alternatieve financiering

Startende ondernemers of andere organisaties hebben het soms moeilijk om de traditionele financieringskanalen aan te boren. In sommige gevallen kiezen ze daarom voor een alternatieve financieringsvorm: ze gaan voor bepaald project online geld inzamelen bij het grote publiek.