Partnerschap levenslang leren

In 2020, in het kader van het Vlaamse regeerakkoord, werd een Partnerschap Levenslang Leren opgericht met een ruime verscheidenheid aan actoren uit zowel het werk- als het onderwijsveld. Dat partnerschap kreeg de opdracht om van Vlaanderen een lerende samenleving te maken, door gezamenlijk ambities te formuleren en die te vertalen in een coherent en ambitieus actieplan.

Actieplan levenslang leren

Het partnerschap kwam tot een actieplan, dat tot erop gericht is om de drempels in levenslang leren te identificeren, weg te werken en noodzakelijke hefbomen te versterken.
Streefdoel is om een cultuur te creëren waarin blijven leren en deelnemen aan opleidingen ook na het verlaten van de schoolbanken als een evidentie wordt beschouwd. Het actieplan volgt de Europese ambitie om tegen 2030 tot een opleidingsdeelname van 60% voor (non-)formeel leren te komen.

Het actieplan richt zich op 4 doelgroepen: het individu, de organisatie, het aanbod en de samenleving als geheel. Het is gebouwd op basis van 10 gedeelde ambities, waaraan alle huidige en toekomstige acties getoetst zouden moeten worden:

 1. de lerende centraal
 2. de levenslang leren-competentie stimuleren
 3. inclusief leren
 4. kwaliteit verzorgen
 5. transparantie
 6. afstemming
 7. samenwerking
 8. werkend leren en lerend werken
 9. kennis
 10. technologie.

Het actieplan omvat met 47 prioritaire acties ondergebracht onder 7 vlaggenschepen:

 • kennis opbouwen en delen (vlaggenschip 1)
 • actoren connecteren, sensibiliseren en mobiliseren (vlaggenschepen 2 en 3)
 • competenties centraal stellen (vlaggenschip 4)
 • ondersteunen en begeleiden (vlaggenschepen 5 en 6)
 • partnerschappen stimuleren (vlaggenschip 7).

Het actieplan werd op 17 december 2021 bestendigd door de Vlaamse Regering.