Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verzameling aan inzichten over levenslang leren Nieuwsberichten van het kennisplatform

Verzameling aan inzichten over levenslang leren

Blogbericht
5 juli 2022

Wilt u meer inzicht krijgen in levenslang leren? We verzamelden relevante informatie in een overzicht.

Het is het resultaat van een samenwerking tussen Steunpunt Werk, het Expertisecentrum Innovatieve Leerwegen van DWSE, het Departement Onderwijs en Vorming en de verschillende leden van de werkgroepen die zich voor het Partnerschap Levenslang Leren in 2021 over een aantal aspecten van levenslang leren hebben gebogen. Het overzicht diende als basis voor de ontwikkeling van het Actieplan Levenslang Leren.

Inhoud

Het overzicht omvat een niet-exhaustieve collectie van rapporten, onderzoeken, beleidsteksten en experimenten over levenslang leren. Het kan als een toegangspoort tot kennis over levenslang leren dienen voor actoren in het levenslang leren-landschap en geïnteresseerden. Voor meerdere rapporten of onderzoeken wordt kort de relevantie geschetst, de hoofdresultaten besproken en indien mogelijk wordt er doorverwezen naar het volledige rapport, onderzoek of experiment.

Wat vindt u in het overzicht?

 • Het overzicht start met belangrijke informatie over de monitoring van levenslang leren. Het duidt welke bronnen er zijn, maar ook waar de lezer op moet letten bij het interpreteren van de resultaten van die bronnen. Er wordt immers niet steeds gebruik gemaakt van dezelfde methodologie of definities, waardoor de individuele resultaten uiteen kunnen lopen, en dus best in het geheel bekeken worden.
 • Vervolgens komen de rapporten en studies aan bod, daarna projecten en voorbeelden uit het veld, en tot slot enkele relevante beleidsteksten.

Onder de rapporten, studies en adviezen worden de volgende thema’s behandeld:

 • leercultuur met participatie, motivatie en drempels,
 • lerende organisaties,
 • aanbod,
 • begeleiding en ondersteuning,
 • afstemming van vraag en aanbod: competenties.

Aanleiding

Het overzicht is het resultaat van een samenwerking tussen Steunpunt Werk, het Expertisecentrum Innovatieve Leerwegen van DWSE, het Departement Onderwijs en Vorming en de verschillende leden van de werkgroepen die zich voor het Partnerschap Levenslang Leren in 2021 over een aantal aspecten van levenslang leren hebben gebogen. Het initiële doel van de infofiche was om de leden van de werkgroepen van het Partnerschap Levenslang Leren te informeren over:

 1. Informatie over leergretigheid
 2. Lerende organisaties
 3. Aanbod
 4. Begeleiding
 5. Afstemming tussen vraag en aanbod

Dit zijn de vijf topics waar de werkgroepen zich rond organiseerden in 2021. Tijdens het proces leverden de leden extra relevante informatie aan die we in dit document hebben opgenomen, aangevuld met informatie die het Steunpunt Werk en het Expertisecentrum Innovatieve Leerwegen wisten te verzamelen.

Het overzicht diende als basis voor de ontwikkeling van het Actieplan Levenslang Leren. Benieuwd naar de uitkomst? Raadpleeg hier het volledige actieplan.