Boete

Er is een variabel tarief volgens de ernst van de overtreding (differentiatie van de boetes).

Categorie

Soort overtreding

Boete

A

 • manipulatie van de elektronische registratievoorziening (On Board Unit) met de bedoeling te frauderen
 • vervalsing van de boorddocumenten die nodig zijn om het maximaal toegestane totaalgewicht en de Euro-uitstootnorm van het voertuig te bepalen (met fraude als doel)

€1.000

B

 • een elektronische registratievoorziening (OBU) voor België is niet aanwezig aan boord van het voertuig
 • er is voor het betrokken voertuig geen dienstverleningsovereenkomst afgesloten met een van de providers die geaccrediteerd zijn voor de kilometerheffing in België

€800

C

 • de elektronische registratievoorziening (OBU) is niet ingeschakeld
 • de elektronische registratievoorziening aan boord van het voertuig is de OBU van een ander voertuig
 • gebruik van het wegennet terwijl de dienstverleningsovereenkomst met de provider geschorst werd
 • gebruik van het wegennet met een OBU nadat het ter beschikking gestelde betaalmiddel ontoereikend is geworden
 • de OBU signaleert een probleem, of lijkt niet te werken, en de houder van het voertuig stelt zich niet onmiddellijk in verbinding met de dienstverlener
 • de OBU signaleert een probleem, of lijkt niet te werken, en de houder van het voertuig neemt wel meteen contact op met de dienstverlener, maar leeft de ontvangen instructies niet na

€500

D

 • elke andere inbreuk op de kilometerheffing die hierboven niet vermeld is

€100