Gedaan met laden. U bevindt zich op: On Board Unit (OBU)

On Board Unit (OBU)

De kilometerheffing wordt berekend met behulp van een ‘On Board Unit’ (OBU). Dit toestel registreert tot op de meter de gereden kilometers. De OBU moet altijd ingeschakeld zijn wanneer een tolplichtige truck op de openbare weg in België rijdt; dus niet alleen op de tolwegen.

Wat is een OBU?

Een OBU is een 'On Board Unit'. Het is een klein toestel dat werkt via GPS-technologie. Het registreert hoeveel kilometer de gebruiker op tolwegen in België rijdt en past het tarief toe dat op het wegtype van toepassing is.

Procedure

De houder van het voertuig sluit een dienstverleningsovereenkomst met een dienstverlener (service provider) die een OBU (on board unit) ter beschikking stelt.

De dienstverlener int de verschuldigde kilometerheffing bij de houder van het voertuig, en stort dit bedrag door aan de bevoegde tolheffende instantie (de verschillende gewesten).

Dienstverleners

Een OBU is verkrijgbaar bij de serviceproviders die door Viapass gehomologeerd zijn voor het kilometerheffingssysteem:

Als uw OBU tijdens het rijden niet meer werkt, dan voldoet u niet meer aan de voorschriften van het Belgische kilometerheffingssysteem en riskeert u een boete. Stop eerst zo snel mogelijk met rijden en neem daarna contact op met uw serviceprovider.

Bedrag

  • Voor de kostprijs van de installatie van uw OBU zijn er verschillende formules. U neemt best contact op met uw serviceprovider (Eurotoll, Telepass, Total, Satellic, Axxès, Toll4Europe, ...).
  • Het gebruik zelf van een OBU is gratis.