Gedaan met laden. U bevindt zich op: Klacht over energieleverancier, netbeheerder of VREG

Klacht over energieleverancier, netbeheerder of VREG

Hebt u een klacht over uw energieleverancier, netbeheerder Fluvius of over de VREG? Bekijk hieronder hoe u een klacht kunt indienen. U doet dat best schriftelijk (brief, e-mail) of via het online formulier. 

Een energieleverancier is niet hetzelfde als een netbeheerder.

 • De netbeheerder zorgt voor het vervoer van elektriciteit en aardgas via de leidingen. Wie uw netbeheerder is, hangt af van uw woonplaats. U kunt uw netbeheerder dus niet zelf kiezen. In Vlaanderen is Fluvius de netbeheerder. Op Synergrid.be kunt u uw netbeheerder in België opzoeken (met postcode)(opent in nieuw venster).
 • Uw verbruik betaalt u aan uw leverancier van aardgas of elektriciteit. Een leverancier kunt u wel zelf kiezen.

Factuur, leveringscontract, agressieve verkoopstechnieken

Een klacht over uw energieleverancier? Problemen met:

 • een prijsvoorstel
 • uw energiecontract
 • het bedrag van uw voorschotfactuur of van uw jaarlijkse afrekening
 • een specifieke aanrekening op de factuur (bijvoorbeeld prosumententarief, bijdrage Energiefonds, kosten WKK, vaste vergoeding, capaciteitstarief)
 • de naleving van de wetgeving zoals telefonische verkoop van energiecontracten, deur-aan-deurverkoop van energiecontracten, … (het consumentenakkoord en de gedragscode)

Als u ontevreden bent dan kan u eerst een klacht indienen bij de leverancier. Als u niet tevreden bent met het antwoord van de leverancier dan kan u een klacht indienen bij de Federale ombudsdienst(opent in nieuw venster).

Het akkoord “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt”(opent in nieuw venster) wil consumenten beschermen tegen eventuele onrechtmatige praktijken of misleidende informatie in hun relaties met de leveranciers.

Vragen over de verjaringstermijn of over de betwistingstermijn van de energiefactuur? U kunt hiervoor contact opnemen met de bevoegde federale overheidsdienst(opent in nieuw venster).

Aansluiting of afsluiting gas en elektriciteit, meterstand (ook defecte meter of budgetmeter), schade door storing, technische aspecten, certificaten voor zonnepanelen

Een klacht over Fluvius (distributienetbeheerder)?
Problemen met:

 • technische aansluiting van elektriciteit/aardgas in uw woning
 • afsluiting van elektriciteit/aardgas in uw woning
 • verkeerde meterstanden op uw factuur
 • zonnepanelendossier
 • digitale meter
 • sociale energieleverancier (Fluvius prepaid = nieuwe benaming voor vroegere budgetmeter)
 • defect aan de meter
 • betaling van een premie voor rationeel energieverbruik
 • langdurige stroomonderbreking
 1. Dien een klacht in bij Fluvius(opent in nieuw venster)
 2. Bent u ontevreden over de behandeling van uw klacht door Fluvius? Of gaat u niet akkoord met het antwoord van Fluvius? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie Fluvius(opent in nieuw venster)
 3. Niet tevreden met het antwoord van de klachtencommissie Fluvius? Dan kunt u klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst.

Premies van netbeheerder Fluvius

Een klacht over de toekenning of uitbetaling van een premie van Fluvius in Vlaanderen.

 1. Dien eerst een klacht in bij netbeheerder Fluvius via het online klachtenformulier(opent in nieuw venster).
 2. Bent u niet tevreden met het antwoord, dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie van Fluvius(opent in nieuw venster).
 3. Als u niet tevreden bent over het antwoord dat u kreeg in stap 1 of 2, stuur uw klacht naar het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), per post, e-mail of met het online contactformulier(opent in nieuw venster).
 4. Bent u ontevreden over de behandeling van uw klacht door VEKA, dan kunt u een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst op het gratis nummer 1700 (elke werkdag van 9 tot 19 u) of via klachten@vlaamseombudsdienst.be(opent in uw e-mail applicatie).

Klacht over de VREG

Hebt u een klacht over de werking van de VREG of over een VREG medewerker? Dan kunt u hiervoor een klacht indienen via klachten@vreg.be.

Klacht over het energiebeleid

Contacteer het kabinet (Vlaams of Federaal) van de bevoegde minister:

Veelgestelde vragen