Gedaan met laden. U bevindt zich op: Klachten over gemeenten

Klachten over gemeenten

Bent u niet tevreden over de werking van uw gemeente? Of bent u het niet eens met een beslissing van uw gemeentebestuur? Dan kunt u een klacht indienen.

Bent u het niet eens met een beslissing die het gemeentebestuur heeft genomen?

Als u een beslissing van de burgemeester, het college of de gemeenteraad wilt aanvechten, kunt u klacht indienen bij:

  • de deputatie van het provinciebestuur voor beroepen tegen beslissingen over omgevingsvergunningen (bv. weigering van bouwaanvraag)
  • het Agentschap Binnenlands Bestuur als het gaat over niet reglementair genomen beslissingen.

Hebt u een klacht over de werking van uw gemeentebestuur?

Misschien bent u niet tevreden over de werking van uw gemeentebestuur, de burgemeester of een schepen, bijvoorbeeld over:

  • onregelmatigheden bij gemeenteraadsvergaderingen
  • klachten over onverenigbaarheden van gemeenteraadsleden, schepenen
  • klachten over financiële beslissingen van de gemeente of het OCMW
  • klachten over personeelsbeslissingen van de gemeente of het OCMW.

In de eerste plaats kunt u contact opnemen met uw gemeentebestuur om uw klacht te formuleren:

  • U kunt terecht bij de informatieambtenaar of klachtenbehandelaar of ombudsdienst van uw gemeente.
  • Een aantal lokale besturen werken samen met de Vlaamse Ombudsman om de klachten te behandelen: Kortrijk, Pelt, Sint-Truiden, Opwijk, Halle, Kortenberg, Sint-Pieters-Leeuw, Beerse, Boutersem, As, Oudsbergen, Sint-Katelijne-Waver, Bilzen, Dessel, Wervik, Keerbergen, Melle, Roeselare, Haacht, Wetteren, Sint-Martens-Latem, Kontich en Meerhout. Op de website van de Vlaamse Ombudsdienst vindt u meer informatie over de Lokale Kamer.
  • U kunt ook een officiële brief met uw klacht richten aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Als u geen antwoord krijgt of als u niet tevreden bent met het antwoord van de gemeente, dan kunt u een klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Hebt u een klacht over de administratieve diensten van de gemeente?

Als u niet tevreden bent over de werking van de gemeentelijke diensten, dan kunt u uw klacht richten tot de klachtenbehandelaar of ombudsdienst van uw gemeente.

Een aantal lokale besturen werken samen met de Vlaamse Ombudsman om de klachten te behandelen: Kortrijk, Pelt, Sint-Truiden, Opwijk, Halle, Kortenberg, Sint-Pieters-Leeuw, Beerse, Boutersem, As, Oudsbergen, Sint-Katelijne-Waver, Bilzen, Dessel, Wervik, Keerbergen, Melle, Roeselare, Haacht, Wetteren, Sint-Martens-Latem, Kontich en Meerhout. Op de website van de Vlaamse Ombudsdienst vindt u meer informatie over de Lokale Kamer.

Als u geen antwoord krijgt of als u niet tevreden bent met het antwoord van de klachtenbehandelaar, dan kunt u een officiële brief met uw klacht richten aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Beheer van wegen

Gemeenten zijn bevoegd voor het beheer van gemeentewegen op hun eigen grondgebied. Voor klachten kunt u zich richten tot de klachtenbehandelaar of ombudsdienst van uw gemeente.

Voor gewestwegen is het gemeentebestuur niet bevoegd. Als u klachten hebt over gewestwegen, dan kunt u terecht bij de provinciale afdeling van het Agentschap voor Wegen en Verkeer.