Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uw klacht Vlaamse Ombudsdienst

Uw klacht

Wanneer u een klacht hebt, probeer dan eerst zelf het probleem op te lossen met de betrokken dienst. Lukt dat niet, dan bemiddelt de Vlaamse ombudsvrouw.

Bent u zeker dat de Vlaamse Ombudsdienst uw klacht kan behandelen?

 • Gaat uw klacht over een Vlaamse overheidsdienst of over een andere specifieke bevoegdheid waarvoor de Vlaamse Ombudsdienst is aangeduid?
  Als u twijfelt kunt u hieronder nagaan voor welke klachten u bij de Vlaamse Ombudsdienst terecht kunt.

 • Hebt u al geklaagd bij de dienst zelf?
  De dienst waarover u klaagt moet altijd de mogelijkheid krijgen om uw klacht eerst zelf te behandelen. Elke dienst heeft daarvoor een klachtenbehandelaar.

Als u niet tevreden bent met het antwoord op uw klacht of als u geen antwoord krijgt, dan kunt u bij de Vlaamse Ombudsdienst terecht.

U twijfelt of de Vlaamse Ombudsdienst uw klacht mag behandelen?

U kunt vaker terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst dan u denkt. U kunt een klacht indienen over:

Als u zelf nog geen contact hebt opgenomen met de dienst of de klachtenbehandelaar van de dienst waarover u klaagt, dan stuurt de Vlaamse Ombudsdienst uw klacht eerst door naar die dienst voor behandeling of u krijgt de nodige gegevens om zelf contact op te nemen met die dienst. De klachtenbehandelaar van de betrokken dienst moet altijd eerst de kans krijgen om uw klacht zelf op te lossen.

U kunt wel rechtstreeks klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst voor klachten over:

 • beslissingen vatbaar voor beroep bij de Raad van State
 • onregelmatigheden in een Vlaamse overheidsdienst (klokkenluiden)
 • de naleving van de deontologische code door de Vlaamse volksvertegenwoordigers

Als uit uw klacht blijkt dat u eerder op zoek bent naar informatie, dan verwijst de Vlaamse Ombudsdienst in principe door naar:

Als de Vlaamse Ombudsdienst niet bevoegd is om uw klacht te behandelen dan volgt:

 • ofwel een doorzending:
  De Vlaamse Ombudsdienst stuurt uw klacht door naar de bevoegde klachten- of ombudsdienst (als uw klacht alle nodige gegevens bevat). De Ombudsdienst brengt u op de hoogte van die doorzending. In principe handelt de dienst waarnaar uw klacht werd doorgestuurd uw klacht verder af. Die dienst zal u rechtstreeks contacteren. In sommige gevallen vraagt de Vlaamse Ombudsdienst toch uitdrukkelijk dat de betrokken dienst de Ombudsdienst op de hoogte houdt van het gevolg dat aan de doorverwezen klacht wordt gegeven.
 • ofwel een doorverwijzing:
  U krijgt de nodige gegevens van de klachten- of ombudsdienst die u wel verder kan helpen. U moet dan zelf rechtstreeks contact opnemen met die dienst. Vaak zal de Vlaamse Ombudsdienst u meegeven welke informatie u beter allemaal kunt bezorgen zodat die dienst vlot uw klacht kan behandelen.

Op de website Ombudsman.be(opent in nieuw venster) vindt u een overzicht van de ombudsdiensten in België. U kunt er op verschillende manieren de juiste ombudsdienst zoeken voor uw probleem. Uiteraard kunt u altijd het gratis informatienummer 1700 bellen om te weten bij welke ombudsdienst u het best terecht kunt.