Gedaan met laden. U bevindt zich op: Jaarverslag Vlaamse Ombudsdienst

Jaarverslag

De Vlaamse ombudsvrouw brengt jaarlijks, meestal begin maart, verslag uit bij het Vlaams Parlement over haar werkzaamheden. Dat verslag bevat de aanbevelingen die de ombudsvrouw nuttig en nodig acht.

Jaarverslag 2023

Op 19 maart 2024 stelde waarnemend Vlaams Ombudsman Erwin Janssens het jaarverslag 2023 van de Vlaamse Ombudsdienst voor. De voorstelling(opent in nieuw venster) vond plaats om 12 uur in zaal De Schelp van het Vlaams Parlement.

Het jaarverslag 2023 van de Vlaamse Ombudsdienst had in zijn 25e werkjaar als slagzin ‘Burgerparticipatie via de klacht’. Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans opende de zitting en omdat Minister-president Jan Jambon verhinderd was, sprak minister Matthias Diependaele namens de Vlaamse Regering.

Het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst is gebaseerd op de eigen klachtenbehandeling, maar ook op de eerstelijnsklachtenrapporten van de overheidsdiensten zelf. Deze rapporten worden per jaar gebundeld in drie bemiddelingsboeken:

  • Het Vlaams bemiddelingsboek (sinds 2018, voorheen Klachtenboek) bundelt de eerstelijnsklachtenrapporten van de Vlaamse overheidsdiensten.
  • Het Bemiddelingsboek ombudsfunctie in ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg (sinds 2017) bundelt de klachtenrapporten die de ombudspersonen in de ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg opstellen.
  • Het Lokaal bemiddelingsboek (sinds 2019) bundelt het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst over de lokale klachtenbehandeling en de klachtenrapporten van de lokale besturen die de Vlaamse Ombudsdienst hebben aangeduid als tweedelijnsklachtenbehandelaar.

U leest het jaarverslag dus best samen met de bemiddelingsboeken.

Netwerk Klachtenmanagement

In aansluiting op de voorstelling van het jaarverslag vond in de namiddag ook nog een Netwerk Klachtenmanagement plaats voor de eerstelijnsklachtenbehandelaars.
De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

  • kennismaking met Myriam Parys. Zij wordt vanaf 25 maart 2024 de nieuwe Vlaamse ombudsvrouw.
  • Vijf jaar eerstelijnsklachtenbehandeling op grond van het Bestuursdecreet
  • Steven Delmotte licht de aanpak van Fluvius toe. Hoe is hun eerstelijn georganiseerd? Hoe worden klachten verwerkt en verbeterpunten aangekaart binnen de organisatie?
  • Elke Laenens stelt de werking voor van Opgroeipunt, het nieuwe meldpunt van Opgroeien, de plek voor meldingen over kinderopvang, adoptie, zorgtoeslag, Kind en Gezin en jeugdhulp in Vlaanderen. Een uitgebreid werkterrein dat dus een goede organisatie vergt.