Gedaan met laden. U bevindt zich op: Jaarverslag Vlaamse Ombudsdienst 2022 Jaarverslag

Jaarverslag Vlaamse Ombudsdienst 2022

Jaarverslag 2022

Op 14 maart 2023 stelde waarnemend Vlaams Ombudsman Erwin Janssens het jaarverslag 2022 van de Vlaamse Ombudsdienst voor. De voorstelling vond plaats om 12 uur in zaal De Schelp van het Vlaams Parlement.

Het jaarverslag 2022 van de Vlaamse Ombudsdienst bestond ook dit jaar uit twee delen. Er was het traditionele jaarverslag met als motto: ‘Transparantie en verbondenheid’. En er was een afzonderlijk (laatste) verslag over de genderbevoegdheid van de Vlaamse Ombudsdienst: ‘Hoop in bloei, kracht in groei’. Annelies D’Espallier, de ombudsvrouw Gender, stelde dat verslag voor. Omdat Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans verhinderd was, opende Joke Schauvliege de zitting en Vlaams minister-president Jan Jambon sprak namens de Vlaamse Regering.

Enkele sfeerbeelden van de voorstelling van het jaarverslag kan u bekijken in het fotoverslag.

U kan de voorstelling van het jaarverslag herbekijken.

Inhoud is aan het laden

De voorstelling van het Jaarverslag 2022 van de Vlaamse Ombudsdienst vond plaats op 14 maart 2023 om 12h in zaal De Schelp van het Vlaams Parlement

Het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst is gebaseerd op de eigen klachtenbehandeling, maar ook op de eerstelijnsklachtenrapporten van de overheidsdiensten zelf. Deze rapporten worden per jaar gebundeld in drie bemiddelingsboeken:

  • Het Vlaams bemiddelingsboek (sinds 2018, voorheen Klachtenboek) bundelt de eerstelijnsklachtenrapporten van de Vlaamse overheidsdiensten.
  • Het Bemiddelingsboek ombudsfunctie in ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg (sinds 2017) bundelt de klachtenrapporten die de ombudspersonen in de ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg opstellen.
  • Het Lokaal bemiddelingsboek (sinds 2019) bundelt het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst over de lokale klachtenbehandeling en de klachtenrapporten van de lokale besturen die de Vlaamse Ombudsdienst hebben aangeduid als tweedelijnsklachtenbehandelaar.

U leest het jaarverslag dus best samen met de bemiddelingsboeken.

Na de voorstelling wordt het jaarverslag verder thematisch besproken in verschillende parlementaire commissies, hetzij op vraag van de ombudsman zelf, hetzij op vraag van de betrokken commissie. Deze bespreking gebeurt telkens in aanwezigheid van de bevoegde vakminister.

Een volledig overzicht van de parlementaire behandeling van het jaarverslag 2022 vindt u op de website van het Vlaams Parlement(opent in nieuw venster). Het jaarverslag heeft het vaste stuknummer 41.

Hieronder vindt u de verslagen van de verschillende commissies waarin het jaarverslag 2022 werd besproken.

Netwerk Klachtenmanagement

In aansluiting op de voorstelling van het jaarverslag vond in de namiddag ook nog een Netwerk Klachtenmanagement plaats voor de eerstelijnsklachtenbehandelaars. Door de covidcrisis was dit al van 2019 geleden.
De volgende drie onderwerpen kwamen aan bod:

Enkele sfeerbeelden van het netwerk kan u bekijken in het fotoverslag.