Gedaan met laden. U bevindt zich op: Contacteer de Vlaamse Ombudsdienst Vlaamse Ombudsdienst

Contacteer de Vlaamse Ombudsdienst

U hebt een klacht

Als u niet tevreden bent over de manier waarop uw klacht werd behandeld door de dienst waarover u klaagt, dan kunt u klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst.

U hebt een vraag

Als u het antwoord op uw vraag niet op onze website vindt of u contact met ons wilt opnemen over iets anders dan een klacht, dan kunt u ons op de volgende manieren bereiken:

 • U kunt het best een bericht sturen naar info@vlaamseombudsdienst.be(opent in uw e-mail applicatie). Op die manier kunnen we u het snelst van dienst zijn.

 • U kunt ons ook elke werkdag van 9 tot 19 uur bereiken door het gratis informatienummer 1700 te bellen. U krijgt dan een voorlichter van 1700 aan de lijn. Die kan u meteen helpen als u bijvoorbeeld informatie zoekt of als u een andere dienst dan de Vlaamse Ombudsdienst nodig hebt. Zo nodig, verwijst de voorlichter u door naar de Vlaamse Ombudsdienst.

 • Post kunt u opsturen naar:
  Vlaamse Ombudsdienst
  Leuvenseweg 86
  1000 Brussel

Als u ons contacteert, gaat u akkoord met ons privacy- en gegevensbeschermingsbeleid.

U wilt een afspraak

U kunt elke werkdag van 9 tot 17 uur op afspraak bij ons langskomen. Om een afspraak te maken, belt u het gratis informatienummer 1700. U krijgt dan een voorlichter van 1700 aan de lijn die u kan doorschakelen naar de Vlaamse Ombudsdienst.

U hebt uw identiteitskaart nodig om u aan te melden bij het onthaal.

In overleg kunnen wij ook altijd een andere locatie kiezen.

Bereikbaarheid

Ons adres: Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

De Vlaamse Ombudsdienst is gehuisvest in het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers, naast het Vlaams Parlement. Deze locatie is op verschillende manieren bereikbaar(opent in nieuw venster).

Vergeet niet om uw identiteitskaart mee te brengen! U hebt deze nodig om u aan te melden bij het onthaal.

Ombudsteam

Ombudsvrouw Myriam Parys

De Vlaamse ombudsvrouw leidt de Vlaamse Ombudsdienst.

Myriam Parys is sinds 25 maart 2024 de Vlaamse ombudsvrouw.

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement stelde op 10 januari 2024 Myriam Parys aan als Vlaamse ombudsvrouw. Zij legde op maandag 25 maart 2024 de eed af als ombudsvrouw.

Maak kennis met de medewerkers van het ombudsteam.

U hebt een klacht over de Vlaamse Ombudsdienst

Als u ontevreden bent over de manier waarop de Vlaamse Ombudsdienst uw dossier behandelt of behandeld heeft, dan neemt u contact op. Uw klacht komt dan rechtstreeks bij de Vlaamse ombudsman terecht. Hij beoordeelt hoe uw dossier behandeld werd en bespreekt het dossier nog eens met het onderzoeksteam. De Vlaamse ombudsman beantwoordt uw klacht schriftelijk, belt u op of maakt een afspraak met u.

Openbaarheid van bestuur

De Vlaamse Ombudsdienst voert een actief communicatiebeleid, maar voor de openbaarheid van bestuur geldt een specifieke regeling. Bemiddelen en verzoenen is alleen enkel mogelijk in een sfeer van vertrouwen en kan dus niet werken als openbaarheidsverzoeken de bemiddeling doorkruisen.

In artikel II.28, §2(opent in nieuw venster) van het Bestuursdecreet is uitdrukkelijk voorzien dat de Vlaamse Ombudsdienst alleen onderworpen is aan de regelgeving over de openbaarheid van bestuur in zoverre die aanvraag gericht is op documenten van de Vlaamse Ombudsdienst die betrekking hebben op overheidsopdrachten of op personeelsaangelegenheden. Voor alle andere documenten van de Vlaamse Ombudsdienst kunt u zich dus niet beroepen op de regels over openbaarheid van bestuur.

De Beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur bevestigde dat bijvoorbeeld nogmaals in haar beslissing van 27 november 2020 in dossier OVB/2020/307:
“De beroepsinstantie stelt vast dat het openbaarheidsverzoek in casu gericht was aan de Vlaamse Ombudsdienst, een instelling die verbonden is aan het Vlaams Parlement. Dergelijke instellingen die zijn verbonden aan het Vlaams Parlement maken deel uit van de Vlaamse overheid, zoals voorzien is in artikel I.3, 1° van het Bestuursdecreet. Maar in artikel II.28, §2 van datzelfde Bestuursdecreet, zoals hiervoor aangehaald, wordt duidelijk omschreven dat de instellingen die verbonden zijn aan het Vlaams Parlement (zoals in casu de Vlaamse Ombudsdienst) enkel kunnen gevat worden voor zover de gevraagde bestuursdocumenten betrekking hebben op overheidsopdrachten of op personeelsaangelegenheden.”

Regelgeving

De werking van de Vlaamse Ombudsdienst is vastgelegd in het:

Vacatures en stages

De Vlaamse Ombudsdienst staat open om stagiairs te ontvangen, maar de Ombudsdienst is een kleine organisatie en dus is de capaciteit om stagiairs te begeleiden beperkt. Of een stage kan plaatsvinden is dan ook afhankelijk van verschillende factoren: totale looptijd, intensiteit, overlapping met andere stages bij de dienst, periode van het jaar, beschikbaarheid van een stagebegeleider, doel van de stage,…

Als u interesse hebt in een stage, kunt u zich steeds kandidaat stellen.

Leveranciers

Correct factureren gebeurt op de volgende manier:

 • De factuur wordt opgemaakt op naam van Vlaamse Ombudsdienst, Dienst Financiën, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel.
 • U kunt uw factuur alleen aanbieden als e-factuur (XML).
 • U vermeldt op uw factuur het correcte ondernemingsnummer 0684.877.012.
 • Als (verplicht) ordernummer vermeldt u alleen het nummer van de bestelbon.
 • De originele factuur (PDF) en eventueel de bijbehorende documenten laadt u mee op in bijlage.

Meer informatie over e-factureren(opent in nieuw venster)

Ons rekeningnummer (IBAN): BE41 0910 1230 7410 - BIC: GKCCBEBB

Ons ondernemingsnummer: 0684.877.012

Onze OVO-code: OVO000796