Gedaan met laden. U bevindt zich op: Rapportering over uw klacht Uw klacht

Rapportering over uw klacht

Via de ingediende klachten heeft de Vlaamse Ombudsdienst een breed zicht op welke problemen zich voordoen. De ombudsman rapporteert daarover op verschillende manieren.

Rapporten en jaarverslagen

Zowel een individuele klacht als een reeks van soortgelijke individuele klachten kan structurele problemen aan het licht brengen. De Vlaamse ombudsman heeft als opdracht om op grond van zulke klachten voorstellen en aanbevelingen te formuleren om de dienstverlening aan de burger te verbeteren en zo te voorkomen dat dezelfde problemen zich blijven stellen.

Die aanbevelingen kunnen wij doen naar aanleiding van een onderzoeksrapport of het jaarverslag. In beide gevallen is het de bedoeling dat een individuele klacht kan leiden tot een betere dienstverlening voor iedereen.

Onderzoeksrapport

Een aantal keer per jaar ronden wij een ombudsonderzoek af met een (uitgebreider) onderzoeksrapport met aanbevelingen aan een overheidsdienst om een probleem op te lossen, of te vermijden dat het zich in de toekomst opnieuw stelt.

Wanneer de Vlaamse Ombudsdienst zo’n onderzoeksrapport opstelt, is dat in principe een openbaar document. Alle persoonlijke gegevens worden in zo’n rapport wel weggelaten zodat daaruit niet blijkt of af te leiden is op welke individuele klacht het gebaseerd is. Uitzonderlijk wordt een onderzoeksrapport niet openbaar gemaakt. Dat is wel eens het geval bij een personeels- of klokkenluidersdossier.

Jaarverslag

Ook in het jaarverslag staan aanbevelingen op basis van de individuele klachtenbehandeling voorop, maar er is een ruimer perspectief en we kunnen meer verbanden leggen. Het jaarverslag bevat zo de gespreksstof voor beleidsgesprekken met het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering. Het gesprek ontwikkelt zich tijdens de bespreking van het jaarverslag in de verschillende parlementaire commissies, maar zulke beleidsgesprekken zijn nooit helemaal af. Opeenvolgende jaarverslagen linken nieuwe ontwikkelingen in het betrokken beleidsdomein aan elkaar.

Elk jaar, begin maart, stelt de Vlaamse ombudsman zijn jaarverslag voor. U kan alle jaarverslagen raadplegen via het onderdeel jaarverslag van deze website.

Website en sociale media

De Vlaamse Ombudsdienst voert een actief communicatiebeleid via de website en sociale media.

Via nieuwsberichten informeert de ombudsman over de klachtenbehandeling door de Vlaamse Ombudsdienst. Daardoor krijgen zowel de burgers als de overheidsdiensten een zicht op hoe de ombudsman met problemen omgaat. De berichtgeving is verschillend. Soms zijn het korte verhalen die gebaseerd zijn op concrete klachten of klachtenbeelden. Uiteraard zijn de namen en plaatsen die wij gebruiken volledig fictief om de privacy van de verzoekers te beschermen.

Naast deze echte verhalen, kan de ombudsman ook waarschuwen, een opinie geven of verwijzen naar een aanbeveling of rapport. Op die manier krijgt u een eerste beeld van de werkwijze en de resultaten die de Vlaamse Ombudsdienst bereikt.

U kunt de Vlaamse Ombudsdienst volgen op sociale media.

Vlaamse ombudsman

Facebook Vlaams Ombudsman(opent in nieuw venster)

Twitter Vlaams Ombudsman(opent in nieuw venster)