Gedaan met laden. U bevindt zich op: Klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst Uw klacht

Klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst

Als u niet tevreden bent met het antwoord van de klachtenbehandelaar van de dienst waarover u een klacht hebt of u ontvangt geen (tijdig) antwoord op uw klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst. Voor klachten over beslissingen vatbaar voor beroep bij de Raad van State, onregelmatigheden in een Vlaamse overheidsdienst (klokkenluiden) en de naleving van de deontologische code door de Vlaamse volksvertegenwoordigers kunt u rechtstreeks klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst.

Wie kan klacht indienen?

Iedereen

Niet alleen burgers, maar ook bedrijven, rechtspersonen, organisaties, actiecomités,…. kunnen klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst. Kortom, iedereen die ontevreden is over een overheidsdienst.

U kunt ook voor iemand anders een klacht indienen, maar uiteraard alleen als die persoon daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. In dat geval hebben we zowel uw naam en contactgegevens nodig, als die van de persoon voor wie u de klacht indient. Bij twijfel, zullen we dat altijd controleren bij de persoon voor wie u optreedt.

Inhoud van de klacht

 • Vermeld zeker uw naam en adres. De Vlaamse ombudsdienst mag anonieme klachten niet behandelen. Wel kunt u vragen dat wij uw naam niet kenbaar maken bij de dienst waarover u klaagt.
 • Vermeld zeker ook uw e-mailadres en telefoonnummer(s), zodat wij u snel en eenvoudig kunnen bereiken als wij nog vragen hebben in verband met uw klacht. Eventueel kunt u ook meegeven wanneer u telefonisch bereikbaar bent of wanneer zeker niet.
 • Bezorg ons een nauwkeurige omschrijving van uw klacht. Dat houdt minstens in dat u aangeeft over welke dienst u een klacht hebt en welk probleem zich wanneer voordeed. Hoe duidelijker uw verhaal, hoe sneller wij uw klacht kunnen behandelen.
 • Voeg ook (een kopie van) bijkomende stukken toe die uw klacht kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld e-mailverkeer, brieven,... Als de dienst gereageerd heeft op uw klacht, dan is dat zeker een belangrijk stuk

In bepaalde gevallen kan de Vlaamse Ombudsdienst uw klacht niet behandelen.

Indienen van de klacht

 • Bij voorkeur dient u uw klacht in via e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be(opent in uw e-mail applicatie) (opent in uw e-mail applicatie)
 • U kunt uw klacht per post opsturen naar:
  Vlaamse Ombudsdienst
  Leuvenseweg 86
  1000 Brussel
 • U kunt ons elke werkdag van 9 tot 19 uur bereiken op het gratis informatienummer 1700.
  U krijgt dan een voorlichter van 1700 aan de lijn. Die kan u meteen helpen als u bijvoorbeeld informatie zoekt of als u een andere dienst dan de Vlaamse Ombudsdienst nodig hebt. Als uw klacht wel degelijk voor de Vlaamse Ombudsdienst is, dan schakelt de voorlichter u door naar ons.
 • U kunt op afspraak elke werkdag van 9 tot 17 uur bij ons langskomen. Om een afspraak te maken, kunt u bellen naar het gratis informatienummer 1700.
  De Vlaamse Ombudsdienst is gehuisvest in het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers, naast het Vlaams Parlement. Deze locatie is op verschillende manieren bereikbaar(opent in nieuw venster).

Als wij denken dat het voor de behandeling van de klacht nodig is, kunnen wij voorstellen om bij u er plaatse te komen of op een afgesproken locatie.

Als u klacht indient, gaat u akkoord met ons privacy- en gegevensbeschermingsbeleid.