Gedaan met laden. U bevindt zich op: Jaarverslag Vlaamse Ombudsdienst 2021 Jaarverslag

Jaarverslag Vlaamse Ombudsdienst 2021

Op 8 maart 2022 stelde de Vlaamse Ombudsman Bart Weekers het jaarverslag 2021 van de Vlaamse Ombudsdienst voor. Door de coronamaatregelen gebeurde dat niet met het gebruikelijke publieksevenement in de zaal De Schelp van het Vlaams Parlement, maar met een beperkt publiek in de Koepelzaal van het Vlaams Parlement. De ombudsman kon zelf niet aanwezig zijn wegens een overlijden in familiekring en zijn rol om het jaarverslag toe te lichten werd overgenomen door Erwin Janssens, medewerker van de Vlaamse Ombudsdienst.

Het jaarverslag 2021 van de Vlaamse Ombudsdienst bestaat ook dit jaar uit twee delen. Er is het traditionele jaarverslag met als motto: ‘Ombudswerk binnen een mozaïek’. En er is een afzonderlijk verslag over de genderbevoegdheid van de Vlaamse Ombudsdienst: ‘De koers van de Genderkamer in 2021: noord, oost, zuid en west’. Annelies D’Espallier, de ombudsvrouw Gender, stelde dat verslag voor. Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans opende de zitting en Vlaams minister-president Jan Jambon sprak namens de Vlaamse Regering.

Er werd een persbericht(PDF bestand opent in nieuw venster) uitgestuurd waarin een aantal punten extra in de kijker werden geplaatst.

U kan de voorstelling herbekijken(opent in nieuw venster). Vlaamsparlement.tv ging ook in gesprek(opent in nieuw venster) met de Vlaamse ombudsman naar aanleiding van het jaarverslag.

In de media verschenen volgende berichten over het jaarverslag 2021:

Het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst is gebaseerd op de eigen klachtenbehandeling, maar ook op de eerstelijnsklachtenrapporten van de overheidsdiensten zelf. Deze rapporten worden gebundeld in drie bemiddelingsboeken:

  • Het Vlaams bemiddelingsboek (sinds 2018, voorheen Klachtenboek) bundelt de eerstelijnsklachtenrapporten van de Vlaamse overheidsdiensten.
  • Het Bemiddelingsboek ombudsfunctie in ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg (sinds 2017) bundelt de klachtenrapporten die de ombudspersonen in de ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg opstellen.
  • Het Lokaal bemiddelingsboek (sinds 2019) bundelt het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst over de lokale klachtenbehandeling en de klachtenrapporten van de lokale besturen die de Vlaamse Ombudsdienst hebben aangeduid als tweedelijnsklachtenbehandelaar.

U leest het jaarverslag dus best samen met de bemiddelingsboeken.

Na de voorstelling wordt het jaarverslag verder thematisch besproken in verschillende parlementaire commissies, hetzij op vraag van de ombudsman zelf, hetzij op vraag van de betrokken commissie. Deze bespreking gebeurt telkens in aanwezigheid van de bevoegde vakminister.

Een volledig overzicht van de parlementaire behandeling van het jaarverslag 2021 vindt u op de website van het Vlaams Parlement(opent in nieuw venster). Het jaarverslag heeft het vaste stuknummer 41.

Hieronder vindt u de verslagen van de verschillende commissies waarin het jaarverslag 2021 werd besproken.