Op 28 maart 2001 stelde Vlaams ombudsman Bernard Hubeau het jaarverslag 2000 voor in De Schelp in het Vlaams Parlement.