Op woensdag 18 april 2007 stelden Vlaams Ombudsman Bernard Hubeau en zijn team het 8e jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst voor in zaal De Schelp van het Vlaams Parlement.

Het jaarverslag en het klachtenboek dat de eerstelijnsklachten bundelt vindt u hierna.