Op 1 maart 2004 stelde Vlaams ombudsman Bernard Hubeau het Jaarverslag 2003 voor in De Schelp van het Vlaams Parlement.

Alle eerstelijnsklachtenrapporten zijn gebundeld in het Klachtenboek 2003.