Het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst is gebaseerd op de eigen klachtenbehandeling en op de eerstelijnsklachtenrapporten van de overheidsdiensten zelf. Deze zijn gebundeld in het Klachtenboek.

Een volledig overzicht van de parlementaire behandeling van het jaarverslag 2007 vindt u op de website van het Vlaams Parlement. Hieronder vindt u de verslagen van de verschillende commissies waarin het jaarverslag 2012 werd besproken.