Gedaan met laden. U bevindt zich op: Klachten over media

Klachten over media

Televisie- en radioprogramma’s (en reclame) zijn onderworpen aan het Mediadecreet van 27 maart 2009. Dat decreet beschermt de kijker onder meer tegen overmatige reclameboodschappen en uitzendingen die niet door de beugel kunnen.

Mediawetgeving

© Sander de Wilde

Enkele jaren na de opmaak van de eerste Vlaamse regelgeving over media (rond bijvoorbeeld de VRT en de kabelnetwerken) werd die regelgeving gebald in overkoepelende wetgeving die de meeste elementen van het mediaveld bevat: het Mediadecreet. Dat decreet onderging verschillende wijzigingen, maar het meest recente is dat van 27 maart 2009 over radio-omroep en televisie.(opent in nieuw venster)

Een klacht indienen bij de VRT

Hebt u een klacht over de VRT,? De openbare omroep heeft een eigen klachtendienst waar u terecht kunt met uw klacht:

Een klacht indienen bij de VRM

Bent u van mening dat de Vlaamse omroeporganisaties zich niet houden aan de bepalingen uit het mediadecreet, dan kunt u een klacht indienen bij de VRM. Bij de VRM kunt u terecht met klachten over:

  • programma’s die de regels over onpartijdigheid en de bescherming van minderjarigen overtreden
  • inbreuken op de mediaregelgeving van radio of tv, zoals geschillen over reclame, telewinkelen, sponsoring en boodschappen van algemeen nut (bv. hoe vaak en wanneer een programma onderbroken wordt voor reclame)
    Uitzondering: Als u het gevoel hebt dat het geluid van de tv of radio harder wordt tijdens de reclameboodschappen, contacteer dan de omroep in kwestie. De VRM heeft op dat vlak geen bevoegdheden.

Andere instanties