Overslaan en naar de inhoud gaan

Regelgeving

Mediawetgeving

Enkele jaren na de opmaak van de eerste Vlaamse regelgeving inzake media (rond bijvoorbeeld de VRT en de kabelnetwerken) werd die regelgeving gebald in overkoepelende wetgeving die de meeste elementen van het mediaveld bevat: het Mediadecreet. Dat decreet onderging verschillende wijzigingen, maar het meest recente is dat van 27 maart 2009 over radio-omroep en televisie.

De belangrijkste delen van het decreet gaan over:

 • de opdracht, rol, organisatie en werking van de VRT;
 • de verschillende soorten commerciële radio- en televisieomroepen en de reclameregels;
 • de dienstenverdelers die een aantal omroepdiensten bundelen in pakketten en aanbieden aan eindklanten;
 • de elektronische communicatienetwerken die het beeld en geluid van omroepen tot bij de kijker brengen;
 • de Vlaamse Regulator voor de Media, het toezichtsorgaan op het mediadecreet en de afgeleide uitvoeringsbesluiten waar je terecht kan met eventuele klachten over omroepen.
Mediadecreet  (versie Vlaamse Codex) Mediadecreet (door het departement geannoteerde versie)

 

Het Mediadecreet is sinds zijn bekrachtiging op 27 maart 2009 voorwerp geweest van wijziging via meerdere wijzigingsdecreten.

Belangrijke recente wijzigingen zijn onder meer:

Uitvoeringsbesluiten

Volg onderstaande links naar de belangrijkste uitvoeringsbesluiten van de voorbije jaren, voor een meer gedetailleerd inzicht in de regelgeving van het mediabeleid.

 • Uitvoeringsbesluit regionale omroepen: besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 rond de regionale televisieomroeporganisaties ter uitvoering van artikel 166/1 van het decreet van 27 maart 2009 over radio-omroep en televisie.
 • Stimuleringsbesluit audiovisuele sector : besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 over de stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector, vermeld in artikel 184/1 van het decreet van 27 maart 2009 over radio-omroep en televisie.
 • Ondertitelingsbesluit van omroepprogramma's en verstrekken van subsidies: besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 rond de vastlegging van een tijdspad en quota voor het toegankelijk maken van omroepprogramma's en het verstrekken van subsidies ter uitvoering van artikel 151 van het decreet van 27 maart 2009 over radio-omroep en televisie.
 • Procedurebesluit Vlaamse Regulator voor de Media : besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 betreffende de procedure voor de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM).
 • Frequentiebesluit particuliere radio-omroepen: besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 over de bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen dat kan worden erkend en over de opstelling van het frequentieplan, de vaststelling van de frequentiepakketten en de frequenties die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen.
 • Specifieke regelgeving met betrekking tot frequenties
 • Evenementenbesluit: besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 rond de lijst van evenementen met aanzienlijk belang voor de samenleving.

Europese regelgeving

De Vlaamse mediaregelgeving wordt voor een groot deel mee bepaald door richtlijnen van de Europese Unie.

Richtlijn audiovisuele mediadiensten

De richtlijn audiovisuele mediadiensten (2010/13/EU) betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten.  De richtlijn werd grondig gewijzigd door richtlijn2018/1808 in het licht van een veranderende marktsituatie.

De richtlijn audiovisuele mediadiensten regelt het vrij verkeer van audiovisuele mediadiensten in de Europese Unie en bevat regels voor het waarborgen van een gelijk speelveld voor audiovisuele media, het behoud van culturele diversiteit, de bescherming van kinderen en consumenten, de bescherming van mediapluralisme, het bestrijden van haatboodschappen en het waarborgen van de onafhankelijkheid van nationale mediaregulatoren.

 
Europees wetboek voor elektronische communicatie

Het Europees wetboek voor elektronische communicatie (richtlijn (EU) 2018/1972) bevat regels die mee de Vlaamse regelgeving bepalen die voor must carry, kabel- en etheromroepnetwerken en de Vlaamse Regulator voor de Media.