Overslaan en naar de inhoud gaan

Frequentieplanning en spectrumbeleid

De Vlaamse Gemeenschap is bevoegd voor omroep en de technische aspecten daarvan. Bij het opstellen van de analoge en de digitale frequentieplannen moet de Vlaamse Regering rekening houden met internationale akkoorden en afspraken om storingen te beperken.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media maakt deze frequentieplannen op en beheert het Vlaamse omroepfrequentiespectrum. Daarnaast volgen we ook alle (omroep)spectrumgerelateerde topics en internationale ontwikkelingen op.

Hieronder een kort overzicht van de verschillende beleidsniveaus, organisaties en werkgroepen waarvan de activiteiten en beslissingen een impact kunnen hebben op het omroepspectrum waarbij de Vlaamse Gemeenschap betrokken is.

De Internationale Telecommunicatie Unie (ITU)

De Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) is een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties voor informatie- en communicatietechnologie. Ze staat onder andere in voor de ontwikkeling van technische standaarden en toekenning van radiospectrum aan verschillende diensten (zoals bijvoorbeeld omroep). De ITU telt momenteel 193 lidstaten, naast een 900-tal ondernemingen en academische instellingen. Het hoofdkantoor van de ITU is gesitueerd te Genève. Ook België is lid van de ITU. Bij de ITU zijn alle landen van de wereld betrokken.

De Vlaamse Gemeenschap is vooral actief betrokken bij de ‘Wereldradioconferenties’, waar de radioreglementering wordt aangepast. De ITU kan ook planningsconferenties organiseren, zoals de Regionale Radio Communicatie Conferentie in 2006 (RRC-06). Tijdens die conferentie werd een frequentieplan voor digitale aardse omroep opgesteld voor Europa, Afrika, een aantal Arabische landen, Iran en de voormalige Sovjetrepublieken.  Vlaanderen verwierf tijdens deze planningsconferentie een frequentieplan voor digitale omroep, in principe voor digitale radio en digitale televisie via de ether. 

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) is bij deze ITU-conferenties hoofd van de Belgische delegatie en de gemeenschappen kunnen adjunct-delegatiehoofden afvaardigen.

European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT)

Bij de CEPT werken beleidsmakers en regulatoren van 48 Europese landen samen rond de harmonisatie van telecommunicatie, radiospectrum en postregulering, om zo efficiëntie en coördinatie te verbeteren ten voordele van de Europese maatschappij.

Een onderdeel van de CEPT is het ECC (Electronic Communications Committee), waarin een gemeenschappelijk beleid en regelgeving voor elektronische communicatie in Europa wordt ontwikkeld. De ECC wordt ondersteund door verschillende werkgroepen die zich bezighouden met technische studies.

De CEPT kan mandaten krijgen van het Radio Spectrum Committee (RSC) om technische studies uit te voeren.

Aan verschillende vergaderingen binnen de CEPT neemt in principe het BIPT deel. De gemeenschappen nemen, afhankelijk van het onderwerp, ook deel aan bepaalde vergaderingen.

Europese Unie en het Radio Spectrum Committee (RSC)

Het Radio Spectrum Committee (RSC)  staat de Europese Commissie bij voor de ontwikkeling van technische implementatiebesluiten, om zo tot geharmoniseerde voorwaarden te komen rond de beschikbaarheid en het efficiënt gebruik van het radiospectrum. Het RSC bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten en wordt voorgezeten door de Europese Commissie.

Aan het RSC neemt voor België het BIPT deel. In principe kunnen de gemeenschappen worden uitgenodigd voor de vergaderingen van het RSC om deel te nemen als expert, als er ook punten op de agenda staan die de gemeenschappen aanbelangen.

Europese Unie en de Radio Spectrum Policy Group (RSPG)

De Radio Spectrum Policy Group (RSPG) is een adviesgroep die de Europese Commissie bijstaat in de ontwikkeling van het radiospectrumbeleid. Leden zijn vertegenwoordigers van de lidstaten en de Commissie. Voor België neemt het BIPT deel aan de vergaderingen. De RSPG kan ook subwerkgroepen oprichten die zich bezighouden met het ontwerpen van opinies over verschillende onderwerpen. Aan deze subwerkgroepen kunnen ook de gemeenschappen deelnemen.