Overslaan en naar de inhoud gaan

Europese Unie

De Vlaamse mediaregelgeving wordt voor een groot deel mee bepaald door richtlijnen van de Europese Unie. We vermelden hieronder de belangrijkste.

Richtlijn audiovisuele mediadiensten

De richtlijn audiovisuele mediadiensten (*) regelt het vrij verkeer van audiovisuele mediadiensten in de Europese Unie en bevat regels voor het waarborgen van een gelijk speelveld voor audiovisuele media, het behoud van culturele diversiteit, de bescherming van kinderen en consumenten, de bescherming van mediapluralisme, het bestrijden van haatboodschappen en het waarborgen van de onafhankelijkheid van nationale mediaregulatoren.

(*) Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten.

In het licht van een veranderende marktsituatie werd de richtlijn audiovisuele mediadiensten van 2010 grondig gewijzigd door de richtlijn 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018.

Europees wetboek voor elektronische communicatie

Het Europees wetboek voor elektronische communicatie (*) bevat regels die mee de Vlaamse regelgeving bepalen die geldt voor must carry, netwerken (kabelomroepnetwerken, etheromroepnetwerken) en de Vlaamse Regulator voor de Media. 

(*) Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking).