Overslaan en naar de inhoud gaan

Raad van Europa

Informatiebronnen en kanalen om opinies en ideeën uit te wisselen zijn zeer divers en groeien nog constant. Artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens definieert de principes van vrijheid van meningsuiting en vrijheid van pers die op al die media van toepassing zijn, of ze nu op papier of digitaal verspreid worden.

Stuurgroep voor Media en Informatiemaatschappij

De Stuurgroep voor Media en Informatiemaatschappij (CDMSI) stuurt het werk van de Raad van Europa op het gebied van vrijheid van meningsuiting, media en internetbeheer. Bij de CDMSI werken de lidstaten en waarnemers van de Raad van Europa vanuit een mensenrechtenperspectief aan beleidskwesties rond de media en de informatiemaatschappij, zoals beschreven in artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: vrijheid van expressie en informatie.

Europees waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector

Het Europees waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector maakt deel uit van de Raad van Europa en verzamelt en publiceert financiële en juridische informatie over de Europese audiovisuele sector.