Met een privé kwaliteitslabel

We aanvaarden enkel kwaliteitslabels uit de markt met als reikwijdte:

  • minstens de diensten die u uitvoert op het vlak van opleiding en vorming, begeleiding, arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling, adviesverstrekking aan burgers, ondernemingen en derden-organisaties;
  • en waarvoor u van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie een financiering, subsidie of andere vorm van ondersteuning ontvangt.

Vanaf 2 september 2021 aanvaarden we enkel kwaliteitsbewijzen uitgereikt door aanvaarde audit– of assessmentorganisaties.

De kwaliteitsregistratie geldt voor deze maatregelen.

Voert u op het moment van de aanvraag diensten uit voor één maatregel, dan moet het kwaliteitslabel minsten dit type dienstverlening omvatten. Dit betekent ook dat wanneer het aantal dienstverleningen uitbreidt, u bij een verlenging van de kwaliteitsregistratie over een kwaliteitslabel moet beschikken dat alle diensten omvat die u op dat moment verleent.

Kies een kwaliteitslabel op maat van uw organisatie en haar visie op kwaliteitsmanagement. Onderstaande lijst kan wijzigen. We raden u aan om voor u een bepaald label of systeem kiest, deze website te raadplegen voor de laatste versie.

Door een kwaliteitssysteem van een ander beleidsdomein

Voldoet u aan een kwaliteitssysteem van een ander beleidsdomein?

Wij aanvaarden kwaliteitssystemen van andere overheden. Deze zijn gedetailleerd omschreven in het ministerieel besluit(opent in nieuw venster).

We aanvaarden volgende kwaliteitssystemen:

Door de standaard Werk en Sociale Economie

Heeft uw organisatie geen kwaliteitsbewijs van de markt of valt u niet onder een kwaliteitssysteem van een andere overheid? Dan kan u de standaard Werk en Sociale Economie(Excel bestand) invullen. Deze is geldig tot uiterlijk 31 december 2022.

Alle actieve WSE Kwaliteitsregistraties op basis van de standaard Werk en Sociale Economie zullen automatisch tot 31 december 2022 worden verlengd. Ook dienstverleners die tot 2 september 2021 tijd hebben om een WSE Kwaliteitsregistratie in orde te brengen, kunnen een aanvraag indienen op basis van de standaard Werk en Sociale Economie.

Basisprincipe: registratieaanvraag op organisatieniveau

Het basisprincipe is een registratieaanvraag op organisatieniveau, dus voor de gehele organisatie. U kan daarna zowel op het niveau van de organisatie als op het niveau van een vestiging een maatregel aanvragen.

Heeft u verschillende ondernemingsnummers in functie van verschillende activiteiten? U kan meerdere aanvragen indienen.

Een registratieaanvraag op het niveau van een vestiging kan, maar enkel als er een apart vestigingsnummer is. Er kan nadien enkel voor deze vestiging een maatregel aangevraagd worden en niet voor de organisatie in haar geheel.