Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aantonen dat u voldoet

Aantonen dat u voldoet

U kunt op verschillende manieren aantonen dat u voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden op organisatieniveau. Hieronder vindt u alle informatie.

De missie en de visie van uw organisatie worden standaard opgevraagd. Houd ze bij de hand bij het indienen van uw aanvraag.

Met een privé kwaliteitslabel

We aanvaarden enkel kwaliteitslabels uit de markt met als reikwijdte:

  • minstens de diensten die u uitvoert op het vlak van opleiding en vorming, begeleiding, arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling, adviesverstrekking aan burgers, ondernemingen en derden-organisaties;
  • en waarvoor u van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie een financiering, subsidie of andere vorm van ondersteuning ontvangt.

We aanvaarden enkel kwaliteitsbewijzen uitgereikt door aanvaarde audit– of assessmentorganisaties.

De kwaliteitsregistratie geldt voor deze maatregelen.

Voert u op het moment van de aanvraag diensten uit voor één maatregel, dan moet het kwaliteitslabel minsten dit type dienstverlening omvatten. Dit betekent ook dat wanneer het aantal dienstverleningen uitbreidt, u bij een verlenging van de kwaliteitsregistratie over een kwaliteitslabel moet beschikken dat alle diensten omvat die u op dat moment verleent.

Door een kwaliteitssysteem van een ander beleidsdomein

Voldoet u aan een kwaliteitssysteem van een ander beleidsdomein?

Wij aanvaarden kwaliteitssystemen van andere overheden. Deze zijn gedetailleerd omschreven in het ministerieel besluit(opent in nieuw venster).

In 2022 werden op basis van een analyse van de regelgeving van andere beleidsdomeinen verschillende nieuwe kwaliteitssystemen geïdentificeerd die in aanmerking komen voor de kwaliteitsregistratie. Sinds januari 2023 worden aanvragen op basis van deze kwaliteitssystemen behandeld.

We aanvaarden volgende kwaliteitssystemen:

Door de standaard Werk en Sociale Economie

Heeft uw organisatie nog geen kwaliteitsbewijs van de markt of valt uw organisatie niet onder een kwaliteitssysteem van een andere overheid? Dan kan vanaf 2023 éénmalig de standaard Werk en Sociale Economie(Excel bestand opent in nieuw venster) gebruikt worden voor de registratie. De registratie op basis van het goedkeuringsbewijs is 18 maanden geldig. Nadien moet een nieuwe kwaliteitsregistratie gebeuren op basis van of een kwaliteitslabel van de markt of een wettelijk kwaliteitssysteem.

Basisprincipe: registratieaanvraag op organisatieniveau

Het basisprincipe is een registratieaanvraag op organisatieniveau, dus voor de gehele organisatie. U kan daarna zowel op het niveau van de organisatie als op het niveau van een vestiging een maatregel aanvragen.

Heeft u verschillende ondernemingsnummers in functie van verschillende activiteiten? U kan meerdere aanvragen indienen.

Een registratieaanvraag op het niveau van een vestiging kan, maar enkel als er een apart vestigingsnummer is. Er kan nadien enkel voor deze vestiging een maatregel aangevraagd worden en niet voor de organisatie in haar geheel.

Voor organisaties erkend binnen het beleidsdomein Welzijn, Gezondheidszorg en Gezin vragen we indien van toepassing de registratieaanvraag in te dienen op het vestigingsnummer waarvoor de erkenning werd verleend.