Heeft uw organisatie geen kwaliteitsbewijs van de markt of valt u niet onder een kwaliteitssysteem van een andere overheid? Dan kan u de standaard Werk en Sociale Economie (Excel bestand) invullen. Deze is geldig tot uiterlijk 1 september 2021.

Vanaf 2 september 2021 aanvaarden we enkel kwaliteitsbewijzen uitgereikt op basis van een audit of assessment van een door Werk en Sociale Economie erkende audit- of assessmentorganisatie.

Het basisprincipe is een registratieaanvraag op organisatieniveau, dus voor de gehele organisatie. U kan daarna zowel op het niveau van de organisatie als op het niveau van een vestiging een maatregel aanvragen.

Heeft u verschillende ondernemingsnummers in functie van verschillende activiteiten? U kan meerdere aanvragen indienen.

Een registratieaanvraag op het niveau van een vestiging kan, maar enkel als er een apart vestigingsnummer is. Er kan nadien enkel voor deze vestiging een maatregel aangevraagd worden en niet voor de organisatie in haar geheel.