Gedaan met laden. U bevindt zich op: Akkerbouw, tuinbouw en plantenteelt in Vlaanderen

Akkerbouw, tuinbouw en plantenteelt in Vlaanderen

Akkerbouw

De akkerbouw omvat een brede waaier van gewassen: granen, nijverheidsgewassen (suikerbieten, vlas, koolzaad ...), aardappelen en droog geoogste peulvruchten. Voedergewassen zoals voedermaïs worden vooral geteeld voor de rundveesector.

Van de totale Vlaamse oppervlakte cultuurgrond is bijna een derde bestemd voor akkerbouwgewassen. De graanteelt vertegenwoordigt het grootste aandeel in de akkerbouwareaal.

Tuinbouw

Vlaanderen neemt in België 90% van de tuinbouwproductie voor zijn rekening. De tuinbouwsector zelf neemt maar 8% van de totale landbouwoppervlakte in, maar is wel verantwoordelijk voor een derde van de productiewaarde.

Binnen de tuinbouwsector kunnen duidelijk 3 deelsectoren worden onderscheiden:

  • de groenteteelt
  • de fruitteelt
  • de sierteelt.