Gedaan met laden. U bevindt zich op: E-loket Landbouw en Zeevisserij

E-loket Landbouw en Zeevisserij

Iedere landbouwer kan zijn verzamelaanvraag elk jaar elektronisch voorbereiden en indienen via het e-loket Landbouw en Zeevisserij(opent in nieuw venster).

Op het e-loket kunt u het hele jaar door ook bedrijfsgegevens raadplegen, zoals:

  • gegevens met betrekking tot uw identificatie bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij
  • uw zoogkoeienquotum
  • uw melkquotum en melkleveringsgegevens
  • en uw betalingsrechten.

Ook uw belastingsfiche en een overzicht van uw afrekeningen en uitbetaalde premies zijn beschikbaar op het e-loket.

Uw verzamelaanvraag indienen via het e-loket heeft een aantal voordelen, zoals:

  • snellere uitbetaling: elektronische aanvragen kunnen sneller worden verwerkt
  • foutencontrole: het e-loket begeleidt u doorheen de aanvraag en zal aangeven waar er nog gegevens ontbreken of waar combinaties foutief zijn
  • grafische overlappingen: tijdens het invullen van uw verzamelaanvraag worden de grafische overlappingen tussen percelen online getoond
  • bemestingsprognose: na het indienen van uw verzamelaanvraag maakt de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) onmiddellijk een bemestingsprognose aan en voegt die als bijlage toe aan de ingediende verzamelaanvraag
  • volmachten: als u zelf onvoldoende tijd hebt om uw aanvragen via het loket te beheren, dan kunt u hiervoor steeds een volmacht verlenen aan een andere persoon.