De competenties worden beschreven in:

In de activiteitenlijst vindt u voor de opleiding terug welke activiteiten in de onderneming aan bod moeten komen om voor die opleiding als leeronderneming erkend te kunnen worden. Raadpleeg de activiteitenlijsten.

Bij de start van het opleidingstraject zal de trajectbegeleider samen met de mentor een opleidingsplan opmaken op basis van het standaardtraject of de opleidingsstructuur. Het opleidingsplan geeft het individuele leertraject weer en is daarom afgestemd op de noden en mogelijkheden van de jongere. Het omvat zowel de lescomponent als de werkplekcomponent.